Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

 1. Co to znaczy, że szczepionki zostały wytworzone w sposób nieetyczny?

  To znaczy, że skorzystano z okazji, że rodzice chcieli pozbyć się swoich poczętych dzieci (dokonać aborcji) i z ich tkanek pobrano komórki, które posłużyły w dalszym ciągu do produkcji szczepionek. Aborcje te, były przygotowane i przeprowadzone w specjalny sposób, właśnie w tym celu.

  Więcej... z artykułu B. Białeckiej
  Więcej... Linie komórkowe

 2. Które szczepionki zostały wytworzone w sposób nieetyczny?

  Są to wszystkie szczepionki powstałe na bazie linii komórkowych WI-38 oraz MRC-5 (informacje te znajdują się na ulotkach szczepionek).

  Linia komórkowa jest to hodowla komórek pobranych bezpośrednio z żywego organizmu. Ciałka dzieci poddanych aborcji jeszcze przez kilka/kilkanaście minut po „zabiegu” wykazują oznaki życia. Jest to właśnie jedyny moment do tego, aby pobrać z nich komórki do hodowli.

  Zobacz listę szczepionek dopuszczonych do obrotu na terenie RP powstałych przy użyciu linii komórkowych WI-38 oraz MRC-5.

  Zobacz pisma z Ministerstwa Zdrowia: z 11 marca 2010 i z 9 kwietnia 2010.

 3. W jakich sytuacjach mogę się spotkać z nieetycznie wytworzonymi szczepionkami?

  Są trzy rodzaje takich sytuacji:

  • Przy okazji poddawania dziecka szczepieniom ochronnym przeciwko śwince, różyczce i odrze (potrójnie skojarzona szczepionka), oraz przeciwko chorobie Heinego Medina w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych.

   Więcej...

  • Przy okazji szczepienia dziecka przeciwko ospie wietrznej oraz żółtaczce typu A w ramach szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

   Więcej...

  • Przy okazji konieczności zaszczepienia się osób dorosłych przeciwko wściekliźnie, ospie wietrznej, żółtaczce typu A,chorobie Heinego Medina oraz śwince, różyczce i odrze.

   Więcej...

 4. Czy istnieje jakaś alternatywa wobec szczepionek wytworzonych nieetycznie?

  Wobec

  • potrójnie skojarzonej szczepionki przeciwko śwince, różyczce i odrze
  • szczepionki przeciwko WZW typu A
  • szczepionki przeciwko ospie wietrznej
  brak jest obecnie etycznej alternatywy.

  Wobec

  • szczepionki przeciwko chorobie Heinego Medina
  • szczepionki przeciwko wściekliźnie
  istnieje etyczny odpowiednik.

  Sczegóły na stronie Jaką wybrać szczepionkę?

 5. Co mówi na ten temat Kościół Katolicki ?

  Jeżeli korzystamy z nieetycznych szczepionek, pomimo iż istnieją ich etyczne odpowiedniki, bierzemy wspóludział w szerzeniu zła moralnego i zgorszenia.

  Zobacz dokument Dignitas Personae nr 34, 35.
  Zobacz dokument Papieskiej Akadmii Życia.

  Jeżeli korzystamy z nieetycznych szczepionek, dla których nie ma etycznych alternatyw i nie wyrażamy swojego sprzeciwu wobec tego faktu podmiotom odpowiedzialnym za taki stan rzeczy, bierzemy współudział w szerzeniu zła moralnego oraz zgorszenia.

  Zobacz dokument Dignitas Personae nr 34, 35.
  Zobacz dokument Papieskiej Akadmii Życia.

 6. Jak mogę wesprzeć inicjatywę wprowadzenia do Polski dobrych szczepionek?

  Wobec konieczności zaszczepienia dziecka lub siebie, wybieraj zawsze, jeśli tylko to możliwe, dobre szczepionki, wytworzone w sposób etyczny. Przyczynisz się w ten sposób do budowania Cywilizacji Życia.

  Podpisz i wyślij nasz apel do Ministra Zdrowia.

  Przekazuj wiedzę na temat nieetycznych szczepionek innym.

 7. Co mam robić, jeśli brakuje alternatywy, a szczepienie jest obowiązkowe?

  Wobec braku etycznej alternatywy dla potrójnie skojarzonej szczepionki przeciwko śwince, różyczce i odrze wchodzącej w skład obowiązkowego kalendarza szczepień, można zaszczepić nią dziecko. Trzeba przy tym pamiętać o obowiązku wyrażenia sprzeciwu sumienia wobec podmiotów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy i wywierać presję, aby w przyszłości były dostępne szczepionki wytworzone w sposób etyczny.

  Więcej...

 8. Co robić wobec propozycji bezpłatnego zaszczepienia mojego dziecka w szkole szczepionką przeciwko WZW typu A? (Akcja finansowana przez Urząd Miasta Warszawy dla uczniów klas pierwszych szkół warszawskich)

  Szczepienie przeciwko WZW typu A jest szczepieniem zalecanym przez MZ a nie obowiązkowym. Dzieci szczepione są szczepionką Havix Junior 720, wytworzoną na nieetycznej linii komórkowej MRC-5. Rozważ wnikliwie czy rzeczywiście Twoje dziecko znajduje się w grupie znacznego ryzyka zachorowania na tę chorobę, a w związku z tym, czy istnieje rzeczywiście uzasadniona potrzeba użycia nieetycznej szczepionki.

  Patrz ulotka szczepionki oraz Dignitas Personae nr 35.

 9. Co mam robić jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba zaszczepienia się szczepionką, która powstała w sposób nieetyczny a brak jest dla niej alternatywy?

  Możesz się zaszczepić, pamiętając o obowiązku wyrażenia sprzeciwu sumienia wobec podmiotów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

  Patrz dokument papieskiej Akademii Pro Vita.

 10. Czy grożą mi jakieś konsekwencje za odmowę zaszczepienia dziecka nieetyczną szczepionką przeciwko śwince, różyczce i odrze?

  Patrz odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

 11. Aborcja to zło. Jednak gdy ono już się dokonało, dlaczego nie wykorzystać tkanek tych dzieci dla dobra innych, ratując ich zdrowie i życie?

  Każdy człowiek posiada niezbywalną godność istoty ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Aborcja jest bezpośrednim zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia. Wykorzystywanie tkanek zabitego w ten sposób dziecka jest współudziałem w złu i zgorszeniem dla innych. Trzeba pamiętać, iż ocena moralna czynu osoby, która dokonywała aborcji, czynu osoby, która pracowała przy produkcji szczepionki oraz dokonanie wyobru przez rodzica, który decyduje o podaniu nieetycznej szczepionki dziecku jest oczywiście inna w każdej z tych sytuacji.

  Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.

 12. Aborcje dzieci z których wyprowadzono linie komórkowe MRC-5 i WI-38 miały miejsce 50 lat temu. Czy jest sens protestować przeciw szczepionkom produkowanym w chwili obecnej w oparciu o te linie?

  Tak. Brak protestów społecznych wobec tych szczepionek sprawia wrażenie, że są one powszechnie akceptowane. Linie komórkowe MRC-5 i WI-38 pomimo, że tak długo są już reprodukowane, mają ograniczoną długość życia. Nowe linie komórkowe przygotowuje się jednak takimi samymi metodami, jak osławione WI-38 i MRC-5. Ostatnio powstała linia PER C6, na którą licencję wykupiło już kilkadziesiąt firm farmaceutycznych.

  Więcej...

 13. Jestem tylko rodzicem i wobec całej tej machiny (lekarze, ośrodki naukowe, firmy farmaceutyczne, Ministerstwo Zdrowia nakładające obowiązek szczepienia) czuję się bezradny i zupełnie nic nie znaczący. Czy rzeczywiście mogę coś zrobić?

  Tak. Zobacz odpowiedź do pytania poprzedniego.

  Możesz poinformować lekarza, który szczepi Twoje dziecko, że używanie tego typu preparatów budzi sprzeciw Twojego sumienia i że nie chcesz, aby Twoje dziecko było szczepione nieetycznymi szczepionkami. Możesz złożyć swój sprzeciw na piśmie do lekarza szczepiącego dziecko, do pielęgniarki podającej szczepionkę dziecku, do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej, w której szczepisz dziecko, do Ministerstwa Zdrowia, które nałożyło obowiązek szczepienia i wykupiło nieetyczne szczepionki, do Biura Praw Pacjenta, do Rzecznika Praw Obywatelskich. Brak społecznych sprzeciwów, także indywidualnych składanych przez rodziców, sprawia iż problem dla urzędników i osób podejmujących w tych kwestiach decyzje zupełnie nie istnieje.