Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Moral Reflections on Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses

(Polskie tłumaczenie: Szczepionki z abortowanych dzieci - skandal czy konieczność?)

W odniesieniu do chorób, przeciwko którym nie ma alternatywnych dostępnych i etycznie akceptowalnych,szczepionek słuszne jest powstrzymanie się od stosowania omawianych szczepionek, jeśli można to zrobić bez powodowania u dzieci, a pośrednio i w społeczeństwie jako całości, znacznego ryzyka związanego z ich zdrowiem. Jednakże, jeśli w odniesieniu do tych osób następuje wystawienie na znaczne zagrożenie dla ich zdrowia, szczepionki, których dotyczą problemy moralne mogą być także wykorzystywane na zasadzie tymczasowej. Jest to moralnie uzasadnione tym, że unikanie biernej współpracy materialnej nie jest obowiązkowe, jeśli pojawią się poważne niedogodności. Ponadto znajdujemy w takim przypadku odpowiednią przyczynę, aby zaakceptować zastosowanie tych szczepionek wobec niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się czynników patologicznych, ze względu na brak szczepienia dzieci. Dotyczy to zwłaszcza przypadku szczepionki przeciw różyczce15.

15. Dotyczy to zwłaszcza szczepionki przeciw różyczce, ze względu na niebezpieczeństwo syndromu wrodzonej różyczki (org. Congenital Rubella Syndrome – przyp. tłumacza). Może on wystąpić, powodując poważne wady wrodzone u płodu, jeśli ciężarna kobieta wejdzie w kontakt, nawet jeśli jest on krótki, z dziećmi, które nie zostały uodpornione i są nosicielami wirusa. W tym przypadku rodzice, którzy nie akceptują szczepienia swoich dzieci stają się odpowiedzialni za wady rozwojowe, o których mowa, i aborcji płodów, których zniekształcenie zostało odkryte.