Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka do ukończenia przez niego 19. roku życia. Do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko następującym chorobom: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, WZW typu B oraz zakażeniom Hib.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Finansowanie tych szczepień odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dn. 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

W poniższych tabelkach umieściliśmy informacje takie jak: kiedy dziecko zostaje zaszczepione na daną chorobę, listę preparatów, które może zaproponować lekarz w trakcie wizyty oraz informacje, czy dany lek jest nieetycznie wyprodukowany.


DTP Polio Hib MMR WZW B BCG Błonica
tężec
Nieetyczne preparaty,
które mogą być zaproponowane
w czasie tej wizyty
Etyczna alternatywa dostępna w Polsce
24 godz. X X
2 mies. X X X
3-4 mies. X X X
5-6 mies. X X X
7 mies. X
13-14 mies. X M-M-R II
M-M-RVaxpro
Priorix
Brak
16-18 mies. X X X
6 rok X X Polio Oral Sabin (OPV) Imovax Polio, Poliorix, Infanrix-Polio IPV
10 rok X M-M-R II
M-M-RVaxpro
Priorix
Brak
14 rok X
19 rok X


DTP - szczepionka przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi
Polio - szczepionka przeciwko poliomyelitis
Hib - szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b
MMR - szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce (w 11. roku życia szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10. roku życia, w 12. roku życia szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10. lub 11. roku życia)
WZW B - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (w 14. roku życia szczepieniu podlegają te osoby, które nie były uprzednio zaszczepione przeciw WZW typu B w ramach szczepien zalecanych lub obowiązkowych)
BCG - szczepionka przeciwko gruźlicy.

Zobacz też: Heine-Medina (polio, poliomyelitis) oraz świnka-odra-różyczka w ramach obowiązkowych szczepień

rotawirus pneumokoki ospa wietrzna wzw A Nieetyczne preparaty,
które mogą być zaproponowane
w czasie tej wizyty
Etyczna alternatywa dostępna w Polsce
2 mies. X X
3-4 mies. X X
5-6 mies. X
13-14 mies. X Varilrix
Varivax
Zostavax
Brak
24 m-ce X Ambirix
Avaxim 160 U
Havrix
Vaqta
Twinrix
Brak
2,5-3 lata X Ambirix
Avaxim 160 U
Havrix
Vaqta
Twinrix
BrakPreparat Czy można stosować? Błonica Tężec Krztusiec Polio (IPV) Polio (OPV) Hib Odra Świnka Różyczka WZW B BCG
d/D X
DT X X
Td X X
DTP X X X
Infanrix - DTPa X X X
TRIPACEL X X X
PENTAXIM X X X X X
INFANRIX-IPV+Hib X X X X X
INFANRIX Hexa X X X X X X
BCG 10 X
M-M-RII Nieetyczny X X X
M-M-RVAXPRO Nieetyczny X X X
PRIORIX Nieetyczny X X X
Polio Sabin - oral Nieetyczny X
Imovax Polio X
TT X
TyT X

Jak widać z powyższego zestawienia problem pojawia się, gdy chcemy zaszczepić dziecko przeciwko różyczce oraz przeciw chorobom, których szczepionki występują tylko jako skojarzone ze szczepionką przeciw tej chorobie, czyli odrze i śwince. Preparaty dostępne w Polsce nie posiadają etycznych odpowiedników.

Przy szczepieniu w 6. roku życia dziecka przeciwko Polio szczepionką żywą (Polio OPV) mamy tylko jeden, nieetyczny preparat: Polio Sabin Oral. Tutaj istnieje etyczna alternatywa. Za pozwoleniem Ministerstwa Zdrowia (zob. pismo z MZ) można skorzystać z preparatu etycznego typu IPV (szczepionka martwa). Rodzice wtedy sami ponoszą koszty zakupu tego preparatu.


Preparat Czy można stosować? rotawirusy pneumokoki ospa wietrzna wzw A wzw A-B
Rotarix Etyczny X
RotaTeq Etyczny X
PCV-7 Etyczny X
Varilrix Nieetyczny X
HAVRIX Nieetyczny X
VAQTA Nieetyczny X
Avaxim Nieetyczny X
Twinrix Nieetyczny X
Ambirix Nieetyczny X

Także i tu mamy sytuacje, gdy spotykamy się z nieetycznymi szczepionkami. W przypadku ospy wietrznej nie istnieje w Polsce preparat dopuszczony do obrotu, który byłby wyprodukowany w etyczny sposób.

Przy szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (żółtaczce) wszystkie dostępne szczepionki są nieetyczne. Zobacz informacje o żółtaczce typu A oraz ospie wietrznej.