Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 2009-12-29
Departament Matki i Dziecka
MZ-MD-4053-135-35/JK/09

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości zastosowania szczepionki IPV inaktywowanej szczepionki przeciwko poliomyelitis zamiast szczepionki doustnej żywej OPV przeciwko poliomyelitis, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zarówno szczepionka IPV jak i OPV są uwzględnione w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2010 jako szczepienia obowiązkowe. W przypadku szczepienia przeciwko poliomyelitis w 6 r. ż. wskazane w PSO jest zaszczepienie dziecka preparatem OPV.

Obie szczepionki są wskazane do czynnego uodpornienia dzieci i dorosłych przeciwko zakażeniu trzema typami wirusa poliomyelitis. Wobec powyższego, informuję, że po przeprowadzonym badaniu lekarskim kwalifikacyjnym do szczepienia ochronnego może Pani zaszczepić dziecko szczepionką IPV, ponosząc koszt zakupu preparatu.

Sama procedura wykonania szczepienia będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 tekst jednolity).

Dodatkowo informuję, że na osoby przeprowadzające szczepienia u pacjentów jest nałożony obowiązek ustawowy, wynikający z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dotyczący konieczności uzupełniania dokumentacji medycznej przeprowadzanych szczepień. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz.2018 z późn. zm.) określa, że informacje na temat wszystkich szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia do ostatniego szczepienia u osób dorosłych są dokumentowane:

  1. w karcie uodpornienia, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. w książeczce szczepień, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka