Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 2010-03-11
Departament Matki i Dziecka
MZ-MD-4053-135-59/JK/10

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pismo przesłane drogą elektroniczną dnia 10 marca 2010 r. do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia w sprawie „udostępnienia listy szczepionek dopuszczonych do obrotu na terenie RP przy użyciu linii komórkowych MRC-5 i WI-38 oraz szczepionek do nich alternatywnych, wyprodukowanych bez użycia wyżej wymienionych linii”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki znajdują się w aktualizowanym corocznie Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja na temat linii komórkowych, na których namnażane są wirusy obecne szczepionkach, zawarta jest w 2 punkcie Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz Ulotce dla pacjenta.

W Polsce są zarejestrowane następujące szczepionki, których komponenty zostały wytworzone przy użyciu linii diploidalnych komórek ludzkich (MRC-5 i WI-38):

  1. Vaqta 25 (MSD Polska), Havrix (GSK) – szczepionki przeciw wirusowi WZW typu A,
  2. Varilix (GSK), Varivax (Merck&Co) – szczepionki przeciwko ospie wietrznej,
  3. MMRvaxPro lub MMRII (linia WI-38) – MSD Polska, Priorix (linia MRC-5) - GSK– szczepionki skojarzone p/odrze-śwince-różyczce (tylko wirus różyczki jest namnażany na komórkach pochodzenia ludzkiego.),
  4. Twinrix tetra (GSK)- szczepionka skojarzona przeciwko WZW typu A i B,
  5. Priorix tetra (GSK)- szczepionka skojarzona p/odrze-śwince-różyczce i ospie wietrznej,
  6. Polio Sabin oral (GSK)– szczepionka przeciwko poliomyelitis doustna.

Obecnie w Polsce nie są dostępne w Polsce szczepionki przeciwko powyższym antygenom (z wyjątkiem szczepionki przeciwko poliomyelitis) wytwarzane z użyciem innych komórek niż pochodzenia ludzkiego. Szczepionka przeciwko poliomyelitis doustna może być zastąpiona szczepionką inaktywowaną (wirus hodowany na komórkach nerki małpiej) np. Poliorix, Imovax polio.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że szczepionki monowalentne zarówno przeciwko śwince - Mumpsvax firmy Merck&Dohme oraz odrze - Rouvax firmy Aventis Pasteur były zarejestrowane w Polsce, ale firmy nie złożyły dokumentacji w celu przedłożenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Tak jak w całej Europie, w Polsce zaczęto stosować wyłącznie szczepionki skojarzone zamiast monowalentnych. Ponowne wprowadzanie na polski rynek szczepionek przeciwko śwince i odrze oraz zarejestrowanie japońskiej szczepionki przeciwko różyczce (szczepionka przeciwko odrze-śwince-różyczce lub monowalentna przeciwko różyczce produkowana w Japonii przez firmę Kitasato Instytut, w której wirus różyczki namnażany jest w hodowli komórek nerki króliczej; zawiera szczep Takahashi wirusa różyczki niestosowany w szczepionkach używanych w Europie, o nieznanym dla nas bezpieczeństwie i skuteczności) zależy wyłącznie od podmiotów odpowiedzialnych.

Z wyrazami szacunku

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka