Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Warszawa, 2010-04-09
Departament Matki i Dziecka
MZ-MD-4053-135-60/JK/10

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pismo przesłane drogą elektroniczną dnia 13 marca 2010 r. do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia w sprawie „przesłania listy wszystkich szczepionek wyprodukowanych w oparciu o linie WI-38 i MRC-5 zarejestrowanych na terenie RP, a także dopuszczonych do obrotu na terenie Polski na mocy pozwolenia Komisji Europejskiej, ważnego na terenie całej Unii oraz umieszczenia nazw producentów tych szczepionek oraz szczepionek do nich alternatywnych, jeżeli takie istnieją, wyprodukowanych bez użycia wyżej wymienionych linii”, uprzejmie informuję, że dla szczepionek zawierających w swoim składzie taksoid inaktywowanych wirusów zapalenia wątroby typu A (Vaqta 25 MSD Polska, Vaqta 50 MSD Polska, Havrix Adult GSK, Havrix 720 Junior GSK, Ambrix GSK, Twinrix Adult GSK, Twinrix Paediatric GSK, Avaxim Sanofi Pasteur), oraz dla szczepionek zawierających w swoim składzie inaktywowane wirusy różyczki szczepu Wistar RA 27/3 (MMRvaxPro lub MMRII MSD Polska, Priorix GSK, ProQuad Sanofi Pasteur MSD SNC, Pritorix Tetra GSK), a także dla preparatów zawierających żywe atenuowane wirusy Varicella zoster (Pritorix Tetra GSK, Varilix GSK, Varivax Merck&Co, Zostawax Sanofi Pasteur MSD SNC) - nie ma zarejestrowanych w Unii Europejskiej (dostępnych dla pacjentów w Polsce), szczepionek alternatywnych, których komponenty nie zostałyby wytworzone przy użyciu linii diploidalnych komórek ludzkich (MRC-5 i WI-38).

Ponadto nadmieniam, że wszystkie dodatkowe informacje na temat szczepionek zakupywanych przez Ministra Zdrowia do szczepień obowiązkowych oraz leków produkowanych przy użyciu linii komórkowych MRC-5 i WI-38 zostały już Pani przekazane w poprzedniej korespondencji.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka