Istnieje obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek oraz sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne.
Papieska Akademia Życia

Strona głównaPytania i OdpowiedziApelJaką wybrać szczepionkę?Kontakt

Podczas epidemii różyczki w latach 60-tych, w Stanach Zjednoczonych, niektórzy lekarze zalecali dokonanie aborcji kobietom w ciąży, które miały kontakt z chorobą. Z uzyskanych tą drogą ciałek dzieci pobierano tkanki i badano je pod kątem obecności wirusa różyczki. Udało się to dopiero podczas 27 aborcji, przy trzecim pobraniu tkanki. Uzyskany tą drogą wirus określono symbolem RA/27/3, gdzie R oznacza różyczkę, A-aborcję, 27-dwudziesty siódmy płód, 3-trzecie pobranie tkanki. Został on następnie namnożony na linii komórkowej WI-38 (Instytut Wistar 38). Pochodzi ona z tkanki płucnej kilkunastotygodniowej dziewczynki, której matka dokonała aborcji, gdyż wraz z mężem uznała, że mają już zbyt dużo dzieci.1

W 1964 roku w Wielkiej Brytanii poddała się aborcji 27- letnia kobieta z "przyczyn psychiatrycznych". Życie straciło jej 14-tygodniowe dziecko płci męskiej, z którego tkanki płucnej pobrano komórki i wyprowadzono z nich tak zwaną linię komórkową, MRC-5, znajdującą się obecnie w bankach komórek, gdzie jest stale namnażana i wykorzystywana przez koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki.2

Potrójnie skojarzona szczepionka przeciwko odrze, różyczce i śwince, którą wszyscy szczepimy nasze dzieci w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień (szczepionka Priorix lub MMRII stosowana w 13 miesiącu i 10 roku życia dziecka) produkowana jest w oparciu o linie komórkowe MRC-5 (Priorix - producent Glaxo Smith Kline) i WI-38 (MMRII - producent Merck&Company).

Dodać  należy, że wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze, różyczce i śwince produkowne są w oparciu o te dwie nieetyczne linie. Brak jest więc jakiejkolwiek alternatywy.

Podobnie ma się sprawa ze szczepionką Havrix Junior 720 (producent Glaxo Smith Kline), przeciwko WZW typu A. Jest ona oferowana bezpłatnie uczniom klas I warszawskich szkół przez Urząd Miasta Warszawy, choć szczepienie to nie jest obowiązkowe. Szczepionka Havrix produkowana jest w oparciu o linię komórkową MRC-5. Dwie inne szczepionki przeciwko WZW typu A zarejestrowane na terenie RP (Vaqta - prod. Merck&Company i Avaxim - prod. Aventis Pasteur) produkowane są również w oparciu o tę linię. Tak więc i w tym przypadku nie ma alternatywy.

Obowiązkowy Kalendarz Szczepień przewiduje zaszczepienie dziecka w szóstym roku życia doustną szczepionką Polio Sabin Oral (prod. GSK) przeciwko chorobie Heinego Medina (poliomyelitis), produkowaną z wykorzystaniem nieetycznej linii komórkowej MRC-5. W stosunku do tej szczepionki istnieje etyczna alternatywa, ale sami musimy pokryć jej koszta.

Stolica Apostolska zajmuje się tym zagadnieniem w ostatnio opublikowanej instrukcji Kongregacji Nauki Wiary, „Dignitas Personae” (8 IX 2008r.), nr.34-353. Tekst stwierdza, że ważne racje mogą usprawiedliwić stosowanie szczepionek wytworzonych z użyciem linii komórkowych niegodziwego pochodzenia. „Niemniej jednak pozostaje obowiązek wszystkich by wyrazić swój sprzeciw i zażądać od osób odpowiedzialnych za systemy opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek” (patrz nr 35).  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców, którzy nie godzą się na stosowanie tego typu preparatów, aby poparli nasz apel wystosowany do Ministerstwa Zdrowia i koncernów farmaceutycznych. Prosimy również o rozsyłanie apelu do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których godność życia ludzkiego jest fundamentalną wartością.

  1. L. Hayflick, The Limited In Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, March 1965, vol.37, no.3, pp. 614-636.
  2. J.P. Jacobs, C.M. Jones, J.P. Bailie, Characteristics of a Human Diploid Cell Designated MRC-5,Nature,11-th July 1970,,vol.227,pp.168-170
  3. http://www.vatican.edu/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html