Skip to main content
Szczepionki są etyczne?

Watykański dokument podkreśla wszakże, opisując korzystanie z nieetycznych szczepionek jako formę współpracy biernej:

„Taka współpraca ma miejsce w kontekście moralnego przymusu sumienia rodziców, którzy zmuszeni są do wyboru działania wbrew własnemu sumieniu lub w inny sposób, ryzykując zdrowiem swoich dzieci i społeczeństwa jako całości. To jest niesprawiedliwy wybór, który musi zostać usunięty tak szybko jak to możliwe”.

Ostatnie zdanie ma charakter obligujący – wzywa rodziców, lekarzy, farmaceutów, ale i parlamentarzystów do podjęcia działań na rzecz eliminacji zjawiska, które ma charakter wspierający kulturę śmierci.

Bortkiewicz P., Szczepionki są etyczne?, naszdziennik.pl, 15.11.2014

Szczepionki są etyczne?
Nowa Karta

Wszyscy mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od systemów opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

Nowa Karta
ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

JB, Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19, pro-life.pl, 15.05.2020

ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one

Problem moralny używania linii płodowych do produkcji szczepionek jest czynnikiem zapalnym, który może obudzić nasze społeczeństwo. Jest to zło narastające od lat i dotyczy nie tylko szczepionek na COVID, ale dzięki nim otwierają nam się oczy i możemy dramat aborcji widzieć jakby pod lupą i zaczynamy się tym interesować, wiele sumień się budzi i jest to nasz krok w kierunku cywilizacji życia.

Jarczewska D.Ł., Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one, rozmowę przeprowadziła A. Musiał, stronazycia.pl, 06.07.2021

WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Etyczne szczepionki
Etyczne szczepionki
previous arrow
next arrow

                                          

                     „Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz      sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”.

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest wyrafinowanym złem.

Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych WI-38 i MRC-5 pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu życia i w 6. roku życia albo w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

Rok 1962 – w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji traci życie 3-miesięczna dziewczynka, ponieważ rodzice myśleli, że mają zbyt wiele dzieci. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Rok 1966 – w Wielkiej Brytanii poddaje się aborcji z przyczyn psychiatrycznych 27-letnia kobieta. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące już ponad 50 lat, mają ograniczony okres przeżywania. Ich komórki są zdolne do ograniczonej liczby podwojeń populacji przed wystąpieniem senescencji. Kolejne linie komórkowe przygotowywano, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5.

Rok 2015 – w Chinach powstaje linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

*

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem ks. prof. dr. hab. Mariana Machinka MSF

Zobacz:

*

Petycja do Ministra Zdrowia

w sprawie zagwarantowania rodzicom

możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia

z 22.04.2016

Do wiadomości:

 • Prezes Rady Ministrów RP
 • Marszałek Sejmu RP
 • Marszałek Senatu RP
 • Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

[PDF]

Zobacz:

*

Apel do MSD Vaccins oraz GlaxoSmithKline Biologicals S.A. o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie opublikowany 02.02.2018 przez CitizenGO

Do wiadomości:

 • Minister Zdrowia w Polsce
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny w Polsce
 • Główny Inspektor Sanitarny w Polsce
 • Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 • Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”
 • Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
 • Media katolickie w Polsce.

*

Prośba Matki do Ministra Zdrowia

o udostępnienie szczepionki przeciw odrze i różyczce

oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego

szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

z 15.01.2021

Do wiadomości:

 • Prezes Rady Ministrów RP.

Zobacz:

*

Petycja

Prośba do Ministra Zdrowia

o wskazanie szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce dostępnych na świecie

z 15.09.2021

Zobacz:

*

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia

o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

z 13.05.2020

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest bardzo ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny. Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem się przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi a naruszeniem swojego sumienia.

Rodzi się pytanie: Kto będzie skutecznie zabiegał o etyczną szczepionkę na COVID-19?

Mocno apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była skażona moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

Do wiadomości:

 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
 • Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

[PDF]

*

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zobacz:

*

Apel do polskiego rządu, aby Polska skutecznie zabiegała na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Petycja opublikowana 18.05.2020 przez CitizenGO

Zobacz:

*

Poparcie Konferencji Episkopatu Polski dla szczepionek, które nie budzą zastrzeżeń etycznych

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili poparcie dla prac nad szczepionkami mającymi chronić przed koronawirusem, które – jak podkreślili – „ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Zobacz:

*

W zamówionej przez Polskę szczepionce przeciw COVID-19 użyta została linia komórkowa HEK293, pochodząca z komórek nerki ludzkiego płodu

Zobacz:

*

Sprawa badań nad szczepionką przeciw COVID-19 i jej produkcji budzi niepokoje od strony etyki i moralności

„Nawet w sytuacji, w której szczepionka może uratować wiele osób, sprawy związane z etyką i moralnością nie mogą zejść na dalszy plan. W ocenie ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr, etyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest to niezwykle istotna kwestia i problem etyczny, wobec którego niewątpliwie staniemy. – Aż dziwne, że nie jest on eksploatowany. Wprowadzaniu szczepionek winny towarzyszyć standardy, które są dość oczywiste. Szczepionki powinny być sprawdzone klinicznie, przyjmujący je winni być poinformowani o przewidywanych konsekwencjach zaszczepienia oraz – co jest ogromnie ważne – powinny być ze źródła etycznego. Dlatego właśnie prowadzone prace budzą niepokój – powiedział w rozmowie z Naszym Dziennikiem ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Na różnych etapach badań jest obecnie 167 szczepionek przeciw COVID-19. Niestety, tylko przy kilku z nich nie wykorzystuje się komórek pochodzących od dzieci zabitych w wyniku aborcji. – Oczywiście, sprawa produkcji szczepionek jest sprawą ekspercką, ale skoro jakiś czas temu okazało się, że w miejsce terapii z użyciem embrionalnych komórek macierzystych [pochodzących z abortowanych dzieci] można stosować terapię z użyciem dorosłych komórek macierzystych [z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego], rodzić musi się pytanie: czy nie ma alternatywy dla obecnych poszukiwań? Problemy etyczne są fundamentalnie ważne, bo to one decydują o najdalszej perspektywie ludzkiego życia – o życiu wiecznym – zwraca uwagę ksiądz profesor”.*

* Fragmenty artykułu Rafała Stefaniuka: Resort umywa ręce, naszdziennik,pl, 15.09.2020.

*

Proces wytwarzania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 budzi kontrowersje etyczne

„Obecnie wiele szczepionek przeciw COVID-19 znajduje się w drugiej i trzeciej fazie badań klinicznych. Proces wytwarzania niektórych z nich budzi kontrowersje etyczne. Dotyczy to głównie szczepionek wykorzystujących zmodyfikowane genetycznie adenowirusy jako nośniki informacji genetycznej antygenu SARS-CoV-2. Adenowirusy same w sobie nie mają zdolności rozmnażania się, dlatego do ich wytworzenia stosuje się modyfikowane linie komórkowe, w tym ludzkie – pochodzące z płodów ludzkich poddanych planowanym aborcjom. Linie te były także stosowane w pracach nad szczepionkami DNA i RNA. Nie wykorzystuje się ich tu do produkcji szczepionek, lecz do testowania skuteczności i immunogenności bądź też namnażania koronawirusa SARSCoV-2 przed izolacją białka S.

Zastosowanie linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich wywołuje sprzeciw osób nieakceptujących żadnej formy zabijania nienarodzonych dzieci. Sprzeciw ten jest jak najbardziej zasadny w sytuacji, gdy istnieją inne metody przygotowania [a potem produkcji] szczepionki, które nie wykorzystują materiału biologicznego etycznie wrażliwego. Od wielu lat dostępne są ludzkie linie komórkowe pobrane metodą niebudzącą obiekcji moralnych [za pomocą amniopunkcji], stworzone do hodowli adenowirusów”.*

* Fragmenty artykułu Małgorzaty Prusak i Michaliny Maciejewskiej: Czy szczepionka przeciw COVID-19 wybawi nas od lęku?, „Mgr.farm : jestem farmaceutą” [2020] nr 5, 54-63.

Cały artykuł można przeczytać   [tutaj].

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia, w rozmowie z TV Trwam odniósł się do proponowanego przez polski rząd programu szczepień

Zobacz:

*

Stanowisko Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

„Pamiętając o znaczeniu szczepień dla zdrowia publicznego, nie wolno zapominać o związanych z nimi istotnych zagadnieniach etycznych. Wiążą się one, przede wszystkim, z kwestią wykorzystania komórek pobranych z ciał abortowanych dzieci do produkcji szczepionek. Nawet jeśli używa się tutaj linii komórkowych płodów uśmierconych kilkadziesiąt lat wcześniej, to jednak tego typu praktyki legitymizują proceder aborcyjny. Instytut zwraca uwagę, że wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić, powinni mieć możliwość przyjęcia szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny”.*

* Fragment komunikatu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: Wolność sumienia a zdrowie – można zachować obie wartości. Stanowisko Ordo Iuris w sprawie Narodowego Programu Szczepień, ordoiuris.pl, 15.12.2020.

Zobacz:

*

Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19

1.1._Nota_Kongregacji_Nauki_Wiary_21-12-2020

Zobacz:

*

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek

1.2._Stanowisko_Zespolu_Ekspertow_ds._Bioetycznych_KEP_23-12-2020

Zobacz:

*

Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów na rzecz sprawiedliwszego i zdrowszego świata

Watykańska Komisja ds. COVID-19 oraz Papieska Akademia Życia 29.12.2020 wydały wspólne dwudziestopunktowe oświadczenie dotyczące szczepionek przeciw COVID-19. Dokument odnosi się do ogólnych kwestii stosowania szczepionek, od badań i rozwoju po patenty i wykorzystanie komercyjne, w tym zatwierdzenie, dystrybucję i stosowanie.

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą  audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Interpelacja grupy 13 Posłów do Ministra Zdrowia w sprawie etycznego aspektu szczepionek przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF o kontrowersjach wokół moralnego wymiaru szczepień przeciw pandemii koronawirusa

Zobacz:

*

Wywiad z ks. dr. hab. Piotrem Kieniewiczem MIC, specjalistą w dziedzinie teologii moralnej, bioetykiem, członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Problem etyczności szczepionek był i jest, a z jeszcze większą pewnością będzie tematem niezwykle ważnym i niezwykle trudnym

„Od kilku miesięcy jestem świadom, że problem etyczności szczepionek był i jest, a z jeszcze większą pewnością będzie tematem niezwykle ważnym i niezwykle trudnym. W ostatnich dniach miałem kilka rozmów, podczas których słyszałem te same głosy i obawy, jakie i mnie nurtują”.*

* Fragment felietonu ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr.: Szczepionki, naszdziennik.pl, 15.01.2021.

Zobacz:

 • Bortkiewicz P., Szczepionki, katolickie.media.pl, 16.01.2021.

*

Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ws. szczepień przeciw COVID-19

Anglojęzyczna wersja dokumentu z 27.01.2021   [tutaj].

ZPRE zaleca, by:

 • zapewnić, by obywatele byli poinformowani, że szczepienie nie jest obowiązkowe oraz że na nikogo nie jest wywierany polityczny, społeczny lub inny nacisk, by się zaszczepić, jeśli taka osoba sama tego nie chce
 • zapewnić, by nikt nie był dyskryminowany za niezaszczepienie się ze względu na możliwe ryzyko zdrowotne lub brak woli szczepienia
 • rozpowszechniać przejrzystą informację dotyczącą bezpieczeństwa i możliwych efektów ubocznych szczepień (…)
 • zapewnić przejrzyste komunikowanie treści kontraktów z producentami szczepionek i upublicznienie ich do wglądu parlamentarzystów i opinii publicznej.

Tłum. z jęz. ang. dr Filip M. Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Za:

*

List ks. bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, dotyczący szczepień przeciw COVID-19

Na stronie Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Londynie, w sekcji O szczepionkach, oprócz ostatnich wypowiedzi Kościoła na temat szczepionek oraz komentarza bioetyka zamieszczony jest tekst listu bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z 15.02.2021.

*

Episkopat amerykański przygotował wzory listów do firm farmaceutycznych, które wykorzystują linie komórkowe pochodzące z aborcji do produkcji i/lub testowania szczepionek

Zobacz:

*

A P E L

do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości

o zapewnienie mieszkańcom RP dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,

do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany

materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci

uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo

 z 19.03.2021

Zobacz:

*

Dr Halina Bogusz o petycji ws. umożliwienia Polakom dostępu do etycznie wyprodukowanych szczepionek przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson

1.3._Stanowisko_Przewodniczacego_Zespolu_Ekspertow_KEP_ds._Bioetycznych_14-04-2021

Zobacz:

*

Bp Józef Wróbel SCJ. Okolicznościowy komentarz do dokumentu KEP w sprawie korzystania ze szczepionek

1.4._Bp_Jozef_Wrobel_SCJ._Okolicznosciowy_komentarz_do_dokumentu_KEP_19-04-2021

Zobacz:

*

Wywiad z prof. Andrzejem Kochańskim, lekarzem genetykiem z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Bp Józef Wróbel, Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, dr hab. teologii, prof. KUL, w rozmowie z KAI

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, wykładowca akademicki, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Temat:

 • Czy można mówić o dobrowolności szczepień w przypadku, gdy dopuszcza się tylko jedną narrację w tej sprawie?

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

Zobacz:

*

Dr Michał Skwarzyński, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego na KUL, adwokat, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Wolność polega nie tylko na podejmowaniu ważnych decyzji, ale także na poszukiwaniu informacji i potwierdzaniu ich przez niezależne autorytety z dziedziny nauki

Zobacz:

*

Wywiad z prof. Józefem Dulakiem, kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Zobacz:

*

Unijne zaświadczenie COVID-19

Zobacz:

*

Paweł Lisicki, redaktor tygodnika ,,Do Rzeczy”, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu apeluje do Premiera o zmniejszenie obostrzeń w kościołach

1.5._Przewodniczacy_Episkopatu_apeluje_do_Premiera_07-06-2021

Zobacz:

*

Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Wywiad z dr Katarzyną Ratkowską, psychiatrą, autorką listu otwartego do Prezydenta i Premiera w sprawie szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

Lit otwarty do Prezydenta i Premiera z 06.2021   [tutaj].

*

Mniejsze ryzyko przenoszenia wirusów

Zobacz:

*

Francuska komisja etyczna odradza pośpiech w szczepieniu nastolatków

Zobacz:

*

Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Czy paszporty covidowe przyczynią się do zwiększonej transmisji wirusa SARS-CoV-2?

Zobacz:

*

N i e p o k o j ą c e   s y g n a ł y !

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w felietonie dla Radia Maryja

Zobacz:

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kwestii szczepień przeciw COVID-19

1.6._Oswiadczenie_Przewodniczacego_Konferencji_Episkopatu_Polski_08-07-2021

Zobacz:

*

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu w sprawie szczepień dzieci przeciw COVID-19

Transmisja archiwalna z 12.07.2021   [tutaj].

Zobacz:

*

Czy szczepionka przeciw COVID-19 jest na tyle bezpieczna, aby podawać ją dzieciom?

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać   [tutaj].

Dr Małgorzata Prusak – dr teologii, mgr farmacji, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku ze wzrostem zakażeń w Europie

1.7._Apel_Przewodniczacego_Konferencji_Episkopatu_Polski_17-07-2021

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, w rozmowie z redakcją portalową Radia Maryja

Zobacz:

*

Państwowy ,,interdyk” na Kościół

Zobacz:

*

C z y  s z c z e p i e n i a  w p ł y w a j ą  n a  p ł o d n o ś ć ?

Zobacz:

*

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, teolog moralista, bioetyk i członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych oraz Sekretarz Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia  NMP:

,,Każdy z nas jest zobowiązany do odpowiedzialnego podejścia do sprawy walki z pandemią. Nikt nas w tym nie zastąpi, bo zastąpić nie może. Odpowiedzialność przynależy do konkretnej osoby, a do społeczności przynależy tylko wtórnie. O odpowiedzialności możemy jednak mówić tylko tam, gdzie jest wolność i dostęp do informacji. Nikt zatem, choćby w imię najszczytniejszych celów, nie może nam odbierać prawa do szukania prawdy o chorobie i sposobach walki z nią i do podejmowania decyzji o szczepieniu lub wstrzymaniu się od niego. Nie potrzebujemy szczepionkowego przymusu. Potrzebujemy rzetelnych informacji. Potrzebujemy prawdy”.

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci sprzeciwia się szczepieniom oraz promocji szczepień w szkołach

Zobacz:

*

Zaszczepiłeś się? Masz wątpliwości? Podpisz list do producentów szczepionek!

List EN PL

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

*

K a n a d y j s k i  p r o f e s o r  m e d y c y n y  k r y t y k u j e  s z c z e p i e n i e  m ł o d z i e ż y

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz były Główny Inspektor Sanitarny, w audycji ,,Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać   [tutaj].

*

Wniosek do Premiera RP

o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

z 15.09.2021

Zobacz:

*

Cenzurę zastąpiła poprawność polityczna

Zobacz:

*

Apel do Prezydenta RP

POLSKA

Jest Jedna

*

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów

o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

z 21.10.2021

Szanowny Panie Premierze!

W interesie publicznym wnosimy o wybudowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej fabryki szczepionek, które ze względu na zastosowaną biotechnologię nie będą budzić zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie będą bazować na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji.

Chodzi o to, aby w Polsce stały się dostępne polskie szczepionki przeciw różyczce oraz polskie szczepionki przeciw COVID-19, nie skażone moralnie na żadnym z etapów ich opracowywania, testowania, produkcji czy kontroli.

Oczekujemy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia optymalnej decyzji strategicznej, która zapewni Polakom dostęp do szczepionek nie budzących sprzeciwu sumienia.

Z wyrazami należnego szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

Do wiadomości:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
 • Minister Zdrowia
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

[PDF]

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych

1.8._Apel_Przewodniczacego_KEP_22-10-2021

Zobacz:

*

Kulisy powstawania szczepionek z ciał zabitych dzieci ukazują mgr farm. Joanna Blumczyńska i dr Małgorzata Prusak

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Radiem Maryja

Zobacz:

*

Dyskryminacja niezaszczepionych jest nie tylko nieetyczna, lecz także nieuzasadniona medycznie

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać   [tutaj].

*

Aktualizacja: 30.11.2021