Skip to main content
Szczepionki są etyczne?

Watykański dokument podkreśla wszakże, opisując korzystanie z nieetycznych szczepionek jako formę współpracy biernej:

„Taka współpraca ma miejsce w kontekście moralnego przymusu sumienia rodziców, którzy zmuszeni są do wyboru działania wbrew własnemu sumieniu lub w inny sposób, ryzykując zdrowiem swoich dzieci i społeczeństwa jako całości. To jest niesprawiedliwy wybór, który musi zostać usunięty tak szybko jak to możliwe”.

Ostatnie zdanie ma charakter obligujący – wzywa rodziców, lekarzy, farmaceutów, ale i parlamentarzystów do podjęcia działań na rzecz eliminacji zjawiska, które ma charakter wspierający kulturę śmierci.

Bortkiewicz P., Szczepionki są etyczne?, naszdziennik.pl, 15.11.2014

Szczepionki są etyczne?
Nowa Karta

Wszyscy mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od systemów opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

Nowa Karta
ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

JB, Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19, pro-life.pl, 15.05.2020

ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one

Problem moralny używania linii płodowych do produkcji szczepionek jest czynnikiem zapalnym, który może obudzić nasze społeczeństwo. Jest to zło narastające od lat i dotyczy nie tylko szczepionek na COVID, ale dzięki nim otwierają nam się oczy i możemy dramat aborcji widzieć jakby pod lupą i zaczynamy się tym interesować, wiele sumień się budzi i jest to nasz krok w kierunku cywilizacji życia.

Jarczewska D.Ł., Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one, rozmowę przeprowadziła A. Musiał, stronazycia.pl, 06.07.2021

WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Etyczne szczepionki
Etyczne szczepionki
previous arrow
next arrow

                    „Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz      sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest wyrafinowanym złem. Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

*

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych – pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu życia i w 6. roku życia albo w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

Rok 1962 – w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji straciła życie 3-miesięczna dziewczynka, ponieważ rodzice uważali, że mają za dużo dzieci. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Rok 1966 – w Wielkiej Brytanii poddaje się aborcji z przyczyn psychiatrycznych 27-letnia kobieta. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące od lat 60. ubiegłego wieku, mają ograniczony okres przeżywania. Ich komórki są zdolne do ograniczonej liczby podwojeń populacji przed wystąpieniem senescencji. Kolejne linie komórkowe przygotowywano, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5.

Rok 2015 – w Chinach powstaje linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

*

Potrzebne czy nie?

Zobacz:

*

Obowiązkowe szczepienia a sprzeciw sumienia

Zobacz:

Dr René Balák [30.11.1967-20.09.2021] – słowacki teolog i etyk, ojciec 6 dzieci; studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu; ukończył podyplomowe studia doktoranckie z teologii moralnej i etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; tutaj 26.06.2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii; pracował w Katedrze Filozofii oraz w Centrum Bioetyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie; autor publikacji bioetycznej: Mysterium vitae – Život človeka v rukách človeka 1 a 2.

*

Apel do MSD Vaccins oraz GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie

opublikowany przez CitizenGO
2.02.2018

*

Prośba Matki do Ministra Zdrowia
o udostępnienie szczepionki przeciw odrze i różyczce
oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego
szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

15.01.2021
[gov.pl]

*

LIST
w sprawie szczepienia dziecka szczepionką alternatywną

3.11.2022
[kslpmazowsze.pl]

Na adres Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich dotarł 27.10.2022 list pani K.K. matki małego dziecka „odnośnie możliwości zaszczepienia dziecka szczepionką niezarejestrowaną w Polsce”. Zarząd OM KSLP ustosunkował się wobec spraw poruszonych w liście.

Zobacz:

*

J.F. Naumann i in.
List do U.S. Food and Drug Administration
wzywający do etycznych szczepionek przeciw COVID

17.04.2020
[usccb.org]

*

List pasterski bp. Josepha E. Stricklanda
w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19

23.04.2020
[dioceseoftyler.org]

*

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zobacz:

*

Dobre Szczepionki:

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia
o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

13.05.2020
[dobreszczepionki.pl]

*

Prośba o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19
Szczepionka – TAK, Aborcja – NIE!
opublikowana przez CitizenGO
18.05.2020

*

M. McQueen i in.
List do Premiera Kanady
21.05.2020
[cccb.ca]

*

Australian Catholic Medical Association
List do Premiera
Medyczne i moralne obawy
związane z rozwojem szczepionek przeciw COVID-19

4.08.2020
[catholicmedicine.org]

*

Poparcie Konferencji Episkopatu Polski dla szczepionek, które nie budzą zastrzeżeń etycznych

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili poparcie dla prac nad szczepionkami mającymi chronić przed koronawirusem, które – jak podkreślili – „ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Zobacz:

*

W zamówionej przez Polskę szczepionce przeciw COVID-19 użyta została linia komórkowa HEK293, pochodząca z komórek nerki ludzkiego płodu

Zobacz:

*

Sprawa badań nad szczepionką przeciw COVID-19 i jej produkcji budzi niepokoje od strony etyki i moralności

Zobacz:

*

Proces wytwarzania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 budzi kontrowersje etyczne

Zobacz:

*

65 polskich naukowców: Komunia Święta do ust i w postawie klęczącej w czasie pandemii jest najbezpieczniejsza

Zobacz:

*

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
Grudzień 2020
[gov.pl]

*

The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories
List do wiernych w sprawie szczepionek
2.12.2020
[cccb.ca]

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z TV Trwam odniósł się do proponowanego przez polski rząd programu szczepień

Zobacz:

*

K.C. Rhoades, J.F. Naumann
Kwestie moralne dotyczące nowych szczepionek przeciw COVID-19
11.12.2020
[usccb.org]

*

Stanowisko
Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
w sprawie projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

12.12.2020
[ordoiuris.pl]

*

Wywiad z dr Małgorzatą Prusak, prezesem zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Nota Kongregacji Nauki Wiary
na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19

21.12.2020
[episkopat.pl]

1.1._Nota-Kongregacji-Nauki-i-Wiary-21-12-2020

Zobacz:

*

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP dotyczące szczepionek
23.12.2020
[episkopat.pl]

1.2._Stanowisko-Zespolu-Ekspertow-KEP-ds.-Bioetycznych-23-12-2020

*

Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów na rzecz sprawiedliwszego i zdrowszego świata

Watykańska Komisja ds. COVID-19 oraz Papieska Akademia Życia 29.12.2020 wydały wspólne dwudziestopunktowe oświadczenie dotyczące szczepionek przeciw COVID-19. Dokument odnosi się do ogólnych kwestii stosowania szczepionek, od badań i rozwoju po patenty i wykorzystanie komercyjne, w tym zatwierdzenie, dystrybucję i stosowanie.

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą  audycję można odsłuchać [tutaj].

*

USCCB Secretariat of Pro-Life Activities
Odpowiedzi na kluczowe pytania etyczne dotyczące szczepionek przeciw COVID-19
1.01.2021
[usccb.org]

*

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF, teolog moralista, o kontrowersjach wokół moralnego wymiaru szczepień przeciw pandemii koronawirusa

Zobacz:

*

Wywiad z ks. dr. hab. Piotrem Kieniewiczem MIC, teologiem moralistą, bioetykiem, członkiem i sekretarzem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Problem etyczności szczepionek był i jest, a z jeszcze większą pewnością będzie tematem niezwykle ważnym i niezwykle trudnym

Zobacz:

 • Bortkiewicz P., Szczepionki, katolickie.media.pl, 16.01.2021.

*

Wywiad z dr. Zbigniewem Hałatem, epidemiologiem, byłym wiceministrem zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym

Zobacz:

*

Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ws. szczepień przeciw COVID-19

Zobacz:

 • Anglojęzyczna wersja dokumentu z 27.01.2021 [tutaj].

ZPRE zaleca, by:

 • zapewnić, by obywatele byli poinformowani, że szczepienie nie jest obowiązkowe oraz że na nikogo nie jest wywierany polityczny, społeczny lub inny nacisk, by się zaszczepić, jeśli taka osoba sama tego nie chce
 • zapewnić, by nikt nie był dyskryminowany za niezaszczepienie się ze względu na możliwe ryzyko zdrowotne lub brak woli szczepienia
 • rozpowszechniać przejrzystą informację dotyczącą bezpieczeństwa i możliwych efektów ubocznych szczepień (…)
 • zapewnić przejrzyste komunikowanie treści kontraktów z producentami szczepionek i upublicznienie ich do wglądu parlamentarzystów i opinii publicznej.

Tłum. z jęz. ang. dr Filip M. Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Za:

*

Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności

Zobacz:

*

List ks. bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, dotyczący szczepień przeciw COVID-19

Na stronie Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Londynie, w sekcji O szczepionkach, oprócz ostatnich wypowiedzi Kościoła na temat szczepionek oraz komentarza bioetyka zamieszczony jest tekst listu bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z 15.02.2021.

*

Głos kobiet
w obronie dzieci nienarodzonych

i przeciw szczepionkom skażonym aborcją

8.03.2021
[edwardpentin.co.uk]

Wśród 86 sygnatariuszek międzynarodowego obszernego oświadczenia

 • Wanda Półtawska – polska lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, ofiara pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Zobacz:

*
Apel o zapewnienie mieszkańcom Rzeczpospolitej Polskiej 
dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,

do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany
materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci
uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo

19.03.2021
[gov.pl]

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Episkopat amerykański przygotował wzory listów do firm farmaceutycznych, które wykorzystują linie komórkowe pochodzące z aborcji do produkcji i/lub testowania szczepionek

Zobacz:

*

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson

14.04.2021
[episkopat.pl]

1.3._Stanowisko-Przewodniczacego-Zespolu-Ekspertow-KEP-ds.-Bioetycznych-14-04-2021

*

Jest szczepionka – nie ma leku?!

Zobacz:

*

Walka z pandemią nie usprawiedliwia nieetycznych metod

Zobacz:

*

Bp Józef Wróbel SCJ
Okolicznościowy komentarz do dokumentu KEP w sprawie korzystania ze szczepionek
19.04.2021
[archidiecezjalubelska.pl]

1.4._Okolicznosciowy-komentarz-do-dokumentu-KEP-19-04-2021

*

Wywiad z prof. Andrzejem Kochańskim, lekarzem genetykiem z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, teolog moralista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Dr Michał Skwarzyński, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego na KUL, adwokat, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Wolność polega nie tylko na podejmowaniu ważnych decyzji, ale także na poszukiwaniu informacji i potwierdzaniu ich przez niezależne autorytety z dziedziny nauki

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Unijne zaświadczenie COVID-19

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Paweł Lisicki, redaktor tygodnika Do Rzeczy”, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu apeluje do Premiera o zmniejszenie obostrzeń w kościołach

Zobacz:

*

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców stanowczo sprzeciwia się nakłanianiu do szczepień dzieci szczepionkami na koronawirusa

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Tworzenie paszportów odpornościowych z jednej strony może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa zaszczepionym, a z drugiej – dyskryminować zaszczepionych

Zobacz:

*

Mniejsze ryzyko przenoszenia wirusów

Zobacz:

*

Francuska komisja etyczna odradza pośpiech w szczepieniu nastolatków

Zobacz:

*

Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Wywiad z dr Małgorzatą Prusak, prezesem zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Wywiad z dr Katarzyną Ratkowską, psychiatrą, autorką listu otwartego do Prezydenta i Premiera

Zobacz:

*

Petycja
w sprawie utrzymania zasad nieodpłatności i dobrowolności szczepień zgodnie z przyjętym
Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19
Uzasadnienie petycji

7.07.2021
[gov.pl]
*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w felietonie na antenie Radia Maryja

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu o szczepieniach przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu ws. szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku ze wzrostem zakażeń w Europie

Zobacz:

*

Czy szczepionka przeciw COVID-19 jest na tyle bezpieczna, aby podawać ją dzieciom?

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Państwowy „interdykt na Kościół

Zobacz:

*

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, teolog moralista, bioetyk, członek i sekretarz Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych:

,,Każdy z nas jest zobowiązany do odpowiedzialnego podejścia do sprawy walki z pandemią. Nikt nas w tym nie zastąpi, bo zastąpić nie może. Odpowiedzialność przynależy do konkretnej osoby, a do społeczności przynależy tylko wtórnie. O odpowiedzialności możemy jednak mówić tylko tam, gdzie jest wolność i dostęp do informacji. Nikt zatem, choćby w imię najszczytniejszych celów, nie może nam odbierać prawa do szukania prawdy o chorobie i sposobach walki z nią i do podejmowania decyzji o szczepieniu lub wstrzymaniu się od niego. Nie potrzebujemy szczepionkowego przymusu. Potrzebujemy rzetelnych informacji. Potrzebujemy prawdy”.

Zobacz:

*

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
List do Ministra Edukacji i Nauki
1.09.2021
[nie-eksperymentujcie.pl]

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Cenzurę zastąpiła poprawność polityczna

Zobacz:

*

Wywiad z dr. Włodzimierzem Bodnarem, pulmonologiem, który od 30 lat stosuje leczenie amantadyną

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu apeluje o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych

Zobacz:

*

Dyskryminacja niezaszczepionych jest nie tylko nieetyczna, lecz także nieuzasadniona medycznie

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Prawne aspekty ograniczeń covidowych – raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Wywiad z Anną Marią Siarkowską, poseł Prawa i Sprawiedliwości

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Dr Małgorzata Prusak
Czy można odmówić przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, powołując się na klauzulę sumienia?
8.12.2021
[sfkp.pl]

1.5._Prusak-M-Czy-mozna-odmowic-przyjecia-szczepionki-przeciw-COVID-19-powolujac-sie-na-klauzule-sumienia-SFKP-08-12-2021

*

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w programie Polski punk widzenia na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Nadprzyrodzony i nadrzędny wobec wszystkich innych spraw charakter sakramentalnej posługi Kościoła

Zobacz:

*

Dyktatura sanitaryzmu stwarza wrażenie bardzo szczególnej próby dezynfekcji życia publicznego z przestrzeni Kościoła

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, teolog moralista, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej
Sprzeciw wobec wspólnego podejścia do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE
opublikowana przez CitizenGO
13.12.2021

*

Utrudnianie albo wręcz zakazywanie dostępu do sakramentów stoi w jawnej sprzeczności z prawem Bożym

Zobacz:

*

Wiceminister zdrowia o wynikach badań laboratoryjnych nad amantadyną

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Świadectwo i przesłanie o. Stanisława Jarosza OSPPE o przeżywaniu czasu pandemii covidowej

Zobacz:

*

Wsparcie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Opinia prawna
w przedmiocie oceny eksperymentalnego charakteru produktu leczniczego
Comirnaty (Pfizer/BioNTech), określanego jako szczepionka przeciwko Covid-19,
sporządzona na dzień 15.12.2021 r. w Toruniu
przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Joanna Wąsik

[stronazycia.pl]

Całą opinię można przeczytać w serwisie Fundacji Pro – Prawo do Życia.

*

Zdrowotne aspekty ograniczeń covidowych – raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję z 14.01.2022 można odsłuchać [tutaj]. 

*

Wywiad z ks. kard. Gerhardem Ludwigem Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

 • Müller G.L., Nadciąga nowy totalitaryzm, rozmowę przeprowadził on-line 06.12.2021 Instytut św. Bonifacego, naszdziennik.pl, 15-16.01.2022.

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Czy szczepionki są etyczne?

Zobacz:

*

Panel ekspercki nt. COVID-19, organizowany przez prezydenta Andrzeja Dudę

Zobacz:

*

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Sympozjum „Oblicza pandemii”
29.01.2022
[naszdziennik.pl]

Wykłady

*

Dr Katarzyna Ratkowska, psychiatra, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji „Myśląc Ojczyzna” w Radiu Maryja

Zobacz:

*

Dr hab. Hanna Karp, medioznawca, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Łukasz Bernaciński, prawnik i członek zarządu Ordo Iuris, w reportażu „Wolność Słowa: Czas absurdu” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Petycja do Przywódców Politycznych na całym świecie
Stop przymusowi szczepień na COVID!
opublikowana przez CitizenGO
11.02.2022

*

Opinia prawna
dotycząca obowiązku szczepień przeciwko COVID – 19
dla osób wykonujących określone zawody (w tym zawody medyczne)
na mocy Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Sporządzona dnia 21 lutego 2022 r. w Lublinie przez radców prawnych:
1) Konrada Cezarego Łakomego (LB-1570)
2) Grzegorza Trejgela (LB-1603)

[gov.pl]

*

Wywiad z dr Katarzyną Ratkowską, psychiatrą

Zobacz:

*

Apel do Prezesa Rady Ministrów
o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

11.03.2022
[dobreszczepionki.pl]

*

Zastraszanie lekarzy za leczenie chorych amantadyną uderza przede wszystkim w dobro pacjentów

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Duchowieństwo i wierni stanęli w obronie pasterza diecezji Arecibo w Portoryko

Zobacz:

*

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Niepożądane Odczyny Poszczepienne i Niepożądane Zdarzenia Medyczne
w okresie 30 dni po szczepieniu przeciw COVID-19 w Polsce
Raport za okres 27.12.2020 – 31.03.2022

[pzh.gov.pl]

*

Grupa austriackich duchownych wydała oświadczenie w odpowiedzi na mandat rządu dotyczący szczepień przeciw COVID, wyjaśniając sprzeciw

Zobacz:

 • Angielskie tłumaczenie dokumentu oryginalnie napisanego w jęz. niemieckim, lifesitenews.com, 07.04.2022.

*

Podsumowanie pandemii z perspektywy lekarza specjalisty, pulmonologa, a także przychodni lekarskiej, która stawiła czoła wyzwaniu pandemii, pozostając otwartą na pacjentów w czasie jej trwania

Zobacz:

*

Wywiad z dr. n. med. Jackiem Nasiłowskim, specjalistą chorób wewnętrznych i chorób płuc, przewodniczącym OM Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, ordynatorem OZ Tymczasowego Szpitala Narodowego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Urzędnicy WHO chcą kontrolować polityki zdrowotne suwerennych państw

Zobacz:

*

Wywiad z dr. Pawłem Basiukiewiczem, kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

Dr hab. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Lekkoatleci skarżą się na bezprawne działania podejmowane przez PZLA

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Władze Danii zdecydowały o zaprzestaniu powszechnego szczepienia przeciw COVID-19 dzieci i młodzieży do 18. roku życia

Zobacz:

*

Lekarzom stosującym amantadynę w leczeniu COVID-19 Rzecznik Praw Pacjenta grozi wysokimi karami

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Badania potwierdzają zagrożenia związane z przyjęciem szczepienia przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Korzystna mutacja

Zobacz:

*

Prowadzenie rzetelnej debaty nad skutkami przeprowadzonych do tej pory szczepień przeciw COVID-19 jest niezwykle trudne

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób zakaźnych, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Martyką, ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Rozprawa przed sądem lekarskim przeciwko dr. n. med. Zbigniewowi Martyce

Zobacz:

*

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie odebrał 19.12.2022 dr. n. med. Zbigniewowi Martyce prawo wykonywania zawodu na 1 rok

Zobacz:

*

Bezpodstawne zarzuty

Zobacz:

*

Eksperci są zgodni. Proces wytoczony dr. n. med. Zbigniewowi Martyce i wyrok naruszają Konstytucję

Zobacz:

*

Wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Martyką, specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą chorób zakaźnych, ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz:

 • Martyka Z., Knebel na prawdę, rozmowę przeprowadziła U. Wróbel, naszdziennik.pl, 21.12.2022.

*

Nie można zakazywać krytyki wyrażanej publicznie, jeśli jest ona oparta na wiedzy naukowej

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób zakaźnych, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Papież na 56. Światowy Dzień Pokoju o epoce post-covidowej i wojnie w Ukrainie

Zobacz:

*

Dopuszczalność nie oznacza przymusu

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Wiceminister Sprawiedliwości w obronie dr. n. med. Zbigniewa Martyki

Zobacz:

*

Głos w trwającej w Polsce dyskusji na temat zasadności szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Obowiązek uwzględnienia dobra dziecka

Zobacz:

*

Czy sąd lekarski był obiektywny w sprawach dotyczących lekarzy, którzy krytykowali politykę działań przeciwpandemicznych?

Zobacz:

*
Apel Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział Mazowiecki
w sprawie prześladowania niektórych lekarzy przez organy sądowe
Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowych Izb Lekarskich

18.02.2023
[kslpmazowsze.pl]

*

Odbudowa przemysłu farmaceutycznego w Europie powinna być priorytetem Unii Europejskiej

Zobacz:

*

Grzegorz Kucharewicz, były prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Należy znaleźć dokładną przyczynę wystąpienia powikłań po przyjęciu szczepionki mRNA przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Wywiad z dr. Pawłem Basiukiewiczem, kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Czy obligatoryjność przynależności do izb lekarskich jest zgodna z Konstytucją?

Zobacz:

*

Odebranie prawa wykonywania zawodu lekarza za badanie pacjentów?

Zobacz:

*

Wywiad z mec. Arkadiuszem Tetelą, prawnikiem z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, internista, specjalista chorób zakaźnych, w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam

Temat:

 • Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. I

Zobacz:

Zobacz także:

 • Rozmowy niedokończone: Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. II, radiomaryja.pl, 27.04.2023 [tutaj].

*

Dr Jerzy Milewski, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego, w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam

Temat:

 • Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. I

Zobacz:

Więcej:

 • Rozmowy niedokończone: Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. II, radiomaryja.pl, 27.04.2023 [tutaj].

*

Wywiad z dr. Zbigniewem Martyką, internistą, specjalistą chorób zakaźnych

Zobacz:

*

Odmowa szczepień dzieci będzie oznaczać mandat?

Zobacz:

*

Szczepienia przeciw HPV dla nastolatków budzą zastrzeżenia etyczne

Zobacz:

*

Dr n. med. Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej, fizjolog płodności, założyciel InVivo Medical Clinic, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Zgromadzenie Ogólne Rady Europy domaga się od rządów większego zaangażowania w prace nad traktatem antypandemicznym WHO

Zobacz:

*

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Zobacz:

*

Niepokojące jest zalecenie, by szczepić przeciwko wirusowi HPV dziewczynki już od dziewiątego roku życia

Zobacz:

*

Bezpieczeństwo lekowe Europy

Zobacz:

*

Czas obudzić sumienia

„Niektóre nowoczesne technologie stosowane w lecznictwie mogą choćby zachwycać, ale niestety w ich rozwoju znajdują się elementy, które budzą sprzeciw etyczny. Badania i produkcja niektórych leków, jak też opracowywanie nowych terapii realizowane są kosztem nienarodzonych istot ludzkich, używa się pobranych z nich tkanek i komórek. Warto, a choćby należy zapoznać się ze skalą tego zjawiska, szczególnie iż wiedza w społeczeństwie na ten temat jest nieznaczna lub marginalizowana”.*

* Fragment artykułu dr Małgorzaty Prusak: Postęp w medycynie – czyim kosztem?, „Nasz Dziennik”, 18-19.11.2023.

*

Komisja Europejska chce zrównać ludzkie zarodki z krwią i komórkami ciała

Zobacz:

*

Dr inż. Eugeniusz Babicz w programie „Wieś – to też Polska” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Stworzenie potężnych międzynarodowych baz danych i laboratoriów pod auspicjami WHO może prowadzić do braku ochrony naszych danych genetycznych

Zobacz:

*

Petycja
do Prezydenta RP, Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
i negocjatorów reprezentujących Polskę w Światowej Organizacji Zdrowia
Ostatnia szansa na zatrzymanie Traktatu Pandemicznego ONZ – Petycja 3 Milionów
opublikowana przez CitizenGO
22.05.2024

*

Rodzice mają prawo żądać badania składu szczepionek, które wywołują niepożądane odczyny poszczepienne

Zobacz:

Cały artykuł jest dostępny [tutaj].

*

Traktat antypandemiczny WHO nie został podpisany

Zobacz:

*

Prof. Piotr Rieske, biotechnolog i analityk medyczny, w audycji „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Zobacz:

Aktualizacja: 23.07.2024