Skip to main content
previous arrow
next arrow
Slider

„Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz   sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest wyrafinowanym złem.

Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych WI-38 i MRC-5 pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RVaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu i w 6. roku życia oraz w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

W 1962 roku w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji straciła życie 16-tygodniowa dziewczynka. Aborcja została dokonana, ponieważ „rodzice czuli, że mają zbyt wiele dzieci”. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

W 1966 roku w Wielkiej Brytanii poddała się aborcji 27-letnia kobieta z „przyczyn psychiatrycznych”. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące już ponad 50 lat, mają ograniczony okres przeżywania. Nowe linie komórkowe przygotowuje się, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5. Ostatnio, w 2015 roku w Chinach powstała linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Warszawa, dnia 13 maja 2020 roku

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest bardzo ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny. Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem się przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi a naruszeniem swojego sumienia.

Rodzi się pytanie: Kto będzie skutecznie zabiegał o etyczną szczepionkę na COVID-19?

Mocno apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była skażona moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

*

Zaapeluj do Rządu, aby skutecznie zabiegał na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19!

Podpisz petycję opublikowaną dnia 18 maja 2020 roku przez CitizenGO:

*

Amerykański biskup, Joseph Edward Strickland:

„ Niestety, ludzie nie są świadomi lub zdecydowali się przymknąć oko na postępy w dziedzinie nauk medycznych, które pozwalają na opracowanie szczepionek przy hurtowym wykorzystaniu abortowanych ciał dzieci. Kościół wcześniej odniósł się do tej poważnej kwestii i wezwał wiernych katolików, aby domagali się, aby nauki medyczne znalazły etyczne drogi do tworzenia tych korzystnych szczepionek. Emerytowany papież Benedykt XVI przypomniał nam już w Donum Vitae [1987], że nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym moralnie dopuszczalne [4]. To, że zbrodnia aborcji jest uważana za legalną w naszym narodzie, nie oznacza, że moralnie dopuszczalne jest wykorzystywanie martwych ciał tych dzieci do wyleczenia globalnej pandemii. Zdecydowanie ta praktyka jest zła.

Na szczęście dostępne są środki etyczne, które mogą okazać się równie skuteczne w opracowywaniu szczepionek; komórki pępowinowe, komórki łożyskowe, dorosłe komórki macierzyste – i inne źródła komórek, w tym nawet owady, zapewniają w pełni realne ścieżki do skutecznej szczepionki. Naukowcy, z którymi rozmawiałem, zapewniają mnie, że nie ma medycznej konieczności wykorzystywania abortowanych dzieci w celu opracowania bardzo potrzebnej szczepionki, aby chronić nas przed tym szczególnym szczepem koronawirusa”.

Zobacz:

Pastoral letter from bishop Joseph E. Strickland on the ethical development of COVID-19 vaccine, stphilipinstitute.org, 04.23.2020.