Skip to main content
previous arrow
next arrow
Slider

„Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz    sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”.

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest wyrafinowanym złem.

Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych WI-38 i MRC-5 pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RVaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu i w 6. roku życia oraz w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

W 1962 roku w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji straciła życie 16-tygodniowa dziewczynka. Aborcja została dokonana, ponieważ „rodzice czuli, że mają zbyt wiele dzieci”. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

W 1966 roku w Wielkiej Brytanii poddała się aborcji 27-letnia kobieta z „przyczyn psychiatrycznych”. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące już ponad 50 lat, mają ograniczony okres przeżywania. Nowe linie komórkowe przygotowuje się, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5. Ostatnio, w 2015 roku w Chinach powstała linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

*

Apel do MSD Vaccins oraz GlaxoSmithKline Biologicals S.A. o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie opublikowany dnia 2 lutego 2018 roku przez CitizenGO

Do wiadomości:

  • Minister Zdrowia w Polsce
  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny w Polsce
  • Główny Inspektor Sanitarny w Polsce
  • Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
  • Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”
  • Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny
  • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
  • Media katolickie w Polsce.

*

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Warszawa, dnia 13 maja 2020 roku

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest bardzo ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny. Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem się przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi a naruszeniem swojego sumienia.

Rodzi się pytanie: Kto będzie skutecznie zabiegał o etyczną szczepionkę na COVID-19?

Mocno apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była skażona moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

*

Zaapeluj do Rządu, aby skutecznie zabiegał na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19!

Podpisz petycję opublikowaną dnia 18 maja 2020 roku przez CitizenGO

*

Poparcie Konferencji Episkopatu Polski dla szczepionek, które nie budzą zastrzeżeń etycznych

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili poparcie dla prac nad szczepionkami mającymi chronić przed koronawirusem, które – jak podkreślili – „ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Zobacz:

Komunikat z 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, episkopat.pl, 29.08.2020.

*

Sprawa badań nad szczepionką przeciw COVID-19 i jej produkcji budzi niepokoje od strony etyki i moralności*

„Nawet w sytuacji, w której szczepionka może uratować wiele osób, sprawy związane z etyką i moralnością nie mogą zejść na dalszy plan. W ocenie ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr, etyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest to niezwykle istotna kwestia i problem etyczny, wobec którego niewątpliwie staniemy. – Aż dziwne, że nie jest on eksploatowany. Wprowadzaniu szczepionek winny towarzyszyć standardy, które są dość oczywiste. Szczepionki powinny być sprawdzone klinicznie, przyjmujący je winni być poinformowani o przewidywanych konsekwencjach zaszczepienia oraz – co jest ogromnie ważne – powinny być ze źródła etycznego. Dlatego właśnie prowadzone prace budzą niepokój – powiedział w rozmowie z Naszym Dziennikiem ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Na różnych etapach badań jest obecnie 167 szczepionek przeciw COVID-19. Niestety, tylko przy kilku z nich nie wykorzystuje się komórek pochodzących od dzieci zabitych w wyniku aborcji. – Oczywiście, sprawa produkcji szczepionek jest sprawą ekspercką, ale skoro jakiś czas temu okazało się, że w miejsce terapii z użyciem embrionalnych komórek macierzystych [pochodzących z abortowanych dzieci] można stosować terapię z użyciem dorosłych komórek macierzystych [z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego], rodzić musi się pytanie: czy nie ma alternatywy dla obecnych poszukiwań? Problemy etyczne są fundamentalnie ważne, bo to one decydują o najdalszej perspektywie ludzkiego życia – o życiu wiecznym – zwraca uwagę ksiądz profesor”.

*Fragment artykułu Rafała Stefaniuka: Resort umywa ręce, naszdziennik.pl, 15.09.2020.

*

Proces wytwarzania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 budzi kontrowersje etyczne*

„Obecnie wiele szczepionek przeciw COVID-19 znajduje się w drugiej i trzeciej fazie badań klinicznych. Proces wytwarzania niektórych z nich budzi kontrowersje etyczne. Dotyczy to głównie szczepionek wykorzystujących zmodyfikowane genetycznie adenowirusy jako nośniki informacji genetycznej antygenu SARS-CoV-2. Adenowirusy same w sobie nie mają zdolności rozmnażania się, dlatego do ich wytworzenia stosuje się modyfikowane linie komórkowe, w tym ludzkie – pochodzące z płodów ludzkich poddanych planowanym aborcjom. Linie te były także stosowane w pracach nad szczepionkami DNA i RNA. Nie wykorzystuje się ich tu do produkcji szczepionek, lecz do testowania skuteczności i immunogenności bądź też namnażania koronawirusa SARSCoV-2 przed izolacją białka S. Zastosowanie linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich wywołuje sprzeciw osób nieakceptujących żadnej formy zabijania nienarodzonych dzieci. Sprzeciw ten jest jak najbardziej zasadny w sytuacji, gdy istnieją inne metody przygotowania [a potem produkcji]  szczepionki, które nie wykorzystują materiału biologicznego etycznie wrażliwego. Od wielu lat dostępne są ludzkie linie komórkowe pobrane metodą niebudzącą obiekcji moralnych [za pomocą amniopunkcji], stworzone do hodowli adenowirusów”.

*Fragment artykułu Małgorzaty Prusak i Michaliny Maciejewskiej: Czy szczepionka przeciw COVID-19 wybawi nas od lęku?, „Mgr.farm : jestem farmaceutą” [2020] nr 5, 54-63.

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Nadszedł czas, aby mocno naciskać na etyczne opcje*

„Wraz z rozwojem szczepionek przeciw COVID-19, który obecnie trwa, nadszedł czas, by domagać się etycznych opcji, które szanują godność ludzkiego życia. […] Dobra wiadomość jest taka, że istnieją etyczne szczepionki przeciw COVID-19 w produkcji, jest ich wiele. Musimy je wspierać i mieć na uwadze cel długoterminowy. Mamy szansę w tym momencie historii zażądać etycznych szczepionek jako normy, a nie alternatywy, jeśli zachowamy czujność”.

*Fragment artykułu Stacy Trasancos: Measuring Moderna’s COVID-19 vaccine: Now’s the time to press hard for ethical options, ncregister.com, 11.20.2020.

*

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020