Skip to main content
previous arrow
next arrow
Slider

„Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz   sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest wyrafinowanym złem.

Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych WI-38 i MRC-5 pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RVaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu i w 6. roku życia oraz w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

W 1962 roku w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji straciła życie 16-tygodniowa dziewczynka. Aborcja została dokonana, ponieważ „rodzice czuli, że mają zbyt wiele dzieci”. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

W 1966 roku w Wielkiej Brytanii poddała się aborcji 27-letnia kobieta z „przyczyn psychiatrycznych”. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące już ponad 50 lat, mają ograniczony okres przeżywania. Nowe linie komórkowe przygotowuje się, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5. Ostatnio, w 2015 roku w Chinach powstała linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

*

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Warszawa, dnia 13 maja 2020 roku

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest bardzo ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny. Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem się przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi a naruszeniem swojego sumienia.

Rodzi się pytanie: Kto będzie skutecznie zabiegał o etyczną szczepionkę na COVID-19?

Mocno apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była skażona moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

*

Zaapeluj do Rządu, aby skutecznie zabiegał na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19!

Podpisz petycję opublikowaną dnia 18 maja 2020 roku przez CitizenGO

*

Poparcie Konferencji Episkopatu Polski dla szczepionek, które nie budzą zastrzeżeń etycznych

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili poparcie dla prac nad szczepionkami mającymi chronić przed koronawirusem, które – jak podkreślili – „ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Zobacz:

Komunikat z 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, episkopat.pl, 29.08.2020.

*

Sprawa badań nad szczepionką przeciw COVID-19 i jej produkcji budzi niepokoje od strony etyki i moralności

„Nawet w sytuacji, w której szczepionka może uratować wiele osób, sprawy związane z etyką i moralnością nie mogą zejść na dalszy plan. W ocenie ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr, etyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest to niezwykle istotna kwestia i problem etyczny, wobec którego niewątpliwie staniemy. – Aż dziwne, że nie jest on eksploatowany. Wprowadzaniu szczepionek winny towarzyszyć standardy, które są dość oczywiste. Szczepionki powinny być sprawdzone klinicznie, przyjmujący je winni być poinformowani o przewidywanych konsekwencjach zaszczepienia oraz – co jest ogromnie ważne – powinny być ze źródła etycznego. Dlatego właśnie prowadzone prace budzą niepokój – powiedział w rozmowie z Naszym Dziennikiem ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Na różnych etapach badań jest obecnie 167 szczepionek przeciw COVID-19. Niestety, tylko przy kilku z nich nie wykorzystuje się komórek pochodzących od dzieci zabitych w wyniku aborcji. – Oczywiście, sprawa produkcji szczepionek jest sprawą ekspercką, ale skoro jakiś czas temu okazało się, że w miejsce terapii z użyciem embrionalnych komórek macierzystych [pochodzących z abortowanych dzieci] można stosować terapię z użyciem dorosłych komórek macierzystych [z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego], rodzić musi się pytanie: czy nie ma alternatywy dla obecnych poszukiwań? Problemy etyczne są fundamentalnie ważne, bo to one decydują o najdalszej perspektywie ludzkiego życia – o życiu wiecznym – zwraca uwagę ksiądz profesor”.

Fragment artykułu Rafała Stefaniuka: Resort umywa ręce, naszdziennik.pl, 15.09.2020.

*

Polecamy artykuł:

Małgorzata Prusak i Michalina Maciejewska, Czy szczepionka przeciw COVID-19 wybawi nas od lęku?, „Mgr.farm : jestem farmaceutą” [2020] nr 5 (33), 54-63.

*

Dziękujemy sędziom i posłom za wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku

*

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2020