Skip to main content
Szczepionki są etyczne?

Watykański dokument podkreśla wszakże, opisując korzystanie z nieetycznych szczepionek jako formę współpracy biernej:

„Taka współpraca ma miejsce w kontekście moralnego przymusu sumienia rodziców, którzy zmuszeni są do wyboru działania wbrew własnemu sumieniu lub w inny sposób, ryzykując zdrowiem swoich dzieci i społeczeństwa jako całości. To jest niesprawiedliwy wybór, który musi zostać usunięty tak szybko jak to możliwe”.

Ostatnie zdanie ma charakter obligujący – wzywa rodziców, lekarzy, farmaceutów, ale i parlamentarzystów do podjęcia działań na rzecz eliminacji zjawiska, które ma charakter wspierający kulturę śmierci.

Bortkiewicz P., Szczepionki są etyczne?, naszdziennik.pl, 15.11.2014

Szczepionki są etyczne?
Nowa Karta

Wszyscy mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od systemów opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa karta pracowników służby zdrowia, Katowice 2017

Nowa Karta
ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

JB, Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19, pro-life.pl, 15.05.2020

ETYCZNY ASPEKT SZCZEPIONKI NA COVID-19
WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one

Problem moralny używania linii płodowych do produkcji szczepionek jest czynnikiem zapalnym, który może obudzić nasze społeczeństwo. Jest to zło narastające od lat i dotyczy nie tylko szczepionek na COVID, ale dzięki nim otwierają nam się oczy i możemy dramat aborcji widzieć jakby pod lupą i zaczynamy się tym interesować, wiele sumień się budzi i jest to nasz krok w kierunku cywilizacji życia.

Jarczewska D.Ł., Wszystkie obecnie dostępne na rynku szczepionki na koronawirusa korzystały z aborcji. Nie tylko one, rozmowę przeprowadziła A. Musiał, stronazycia.pl, 06.07.2021

WSZYSTKIE OBECNIE DOSTĘPNE NA RYNKU SZCZEPIONKI
Etyczne szczepionki
Etyczne szczepionki
previous arrow
next arrow

                    „Istnieje  poważny  obowiązek  stosowania  alternatywnych  szczepionek  oraz      sprzeciwu sumienia w odniesieniu do tych, które są moralnie problematyczne”.

Papieska Akademia Życia

*

Aborcja jest świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. Aborcja jest wyrafinowanym złem. Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny.

*

Choć prawie wszyscy rodzice uczestniczą w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce, to tylko nieliczni są świadomi tego, że wiele szczepionek przeciw powszechnym chorobom zakaźnym wytwarzanych jest z użyciem linii komórkowych – pochodzących z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji.

Tak jest w przypadku potrójnie skojarzonych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro [podmiot odpowiedzialny MSD Vaccins] i Priorix [podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals S.A.], którymi obowiązkowo szczepione są dzieci w 13.-15. miesiącu życia i w 6. roku życia albo w 10. roku życia, jeśli przed 2019 rokiem ukończyły 6. rok życia.

Rok 1962 – w Instytucie Karolinska w Sztokholmie w wyniku aborcji straciła życie 3-miesięczna dziewczynka, ponieważ rodzice uważali, że mają za dużo dzieci. Tkankę płucną płodu przetransportowano do Instytutu Wistar w Filadelfii, gdzie wyprowadzono z niej linię komórkową WI-38. Linia komórkowa WI-38 jest wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Rok 1966 – w Wielkiej Brytanii poddaje się aborcji z przyczyn psychiatrycznych 27-letnia kobieta. Wówczas stracił życie 14-tygodniowy chłopiec, z którego tkanki płucnej w Medical Research Council w Londynie wyprowadzono linię komórkową MRC-5. Jest to 2. linia komórkowa obok WI-38 wykorzystywana przez firmy farmaceutyczne do produkcji szczepionek przeciw różyczce.

Aborcje zostały wcześniej przygotowane, co umożliwiło naukowcom natychmiastowe zabezpieczenie żywych tkanek. Na „materiał biologiczny” wybrano zdrowe płody z genetycznie prawidłowymi historiami rodzinnymi – bez chorób nowotworowych. „Zabiegi” przeprowadzono z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodziło o to, aby komórki były w pełni „użyteczne”.

Linie komórkowe WI-38 i MRC-5, istniejące od lat 60. ubiegłego wieku, mają ograniczony okres przeżywania. Ich komórki są zdolne do ograniczonej liczby podwojeń populacji przed wystąpieniem senescencji. Kolejne linie komórkowe przygotowywano, niestety, takimi samymi metodami jak WI-38 i MRC-5.

Rok 2015 – w Chinach powstaje linia komórkowa Walvax-2 wyprowadzona z tkanki płucnej 3-miesięcznej dziewczynki wybranej spośród 9 abortowanych dzieci, planowana do użycia w produkcji szczepionek wirusowych.

Stosowanie szczepionek, których produkcja związana jest z aborcją płodu ludzkiego stanowi co najmniej pośrednią i odległą formę biernej współpracy materialnej w aborcji, i bardzo bliskiej biernej współpracy materialnej w zakresie obrotu nimi.

Ponadto stosowanie takich szczepionek przyczynia się do tworzenia ogólnego przyzwolenia społecznego dla funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego, który wytwarza je w sposób niemoralny.

Dlatego lekarze i rodzice mają obowiązek stosowania alternatywnych szczepionek [jeśli istnieją]. Ponadto mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek „materiału biologicznego” pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju, by dostępne były inne rodzaje szczepionek.

*

Potrzebne czy nie?

Zobacz:

*

Obowiązkowe szczepienia a sprzeciw sumienia

„Obowiązkowe szczepienia stanowią problem bioetyczny wywołujący burzliwe kontrowersje w sferze moralności i medycyny, szczególnie w przypadku katolickich rodziców. Za sięgnięciem po narzędzie sprzeciwu sumienia przemawia fakt, że szczepionki są wytwarzane kosztem licznych aborcji […]. Sprzeciw sumienia bądźŸ też wolność sumienia w obszarze obowiązkowych szczepień oznacza, że osoba czuje się zobowiązana do posłuszeństwa głosowi własnego sumienia nawet wtedy, gdy społeczeństwo bądźŸ państwo oczekuje i prawnie nakazuje inne postępowanie […]. Rodzice dzieci, którzy sięgają po sprzeciw sumienia w oparciu o usprawiedliwione argumenty, muszą być bezwarunkowo chronieni przed wszelkimi atakami oraz prawnymi, dyscyplinarnymi czy ekonomicznymi szkodami. Sprzeciw sumienia i jego implementacja w systemie prawnym w odniesieniu do obligatoryjnych szczepień ma chronić każdego rodzica bądźŸ dziecko, respektując ich religijne przekonania i wywodzone z nich postawy moralne”.*

* Fragmenty streszczenia w jęz. pol. artykułu René Baláka: Mandatory vaccination and conscientious objection, „Forum Teologiczne” [2014] vol. 15, 67-82.

Dr René Balák [30.11.1967-20.09.2021] – słowacki teolog i etyk, ojciec 6 dzieci; studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu; ukończył podyplomowe studia doktoranckie z teologii moralnej i etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; tutaj 26.06.2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii; pracował w Katedrze Filozofii oraz w Centrum Bioetyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie; autor publikacji bioetycznej: Mysterium vitae – Život človeka v rukách človeka 1 a 2.

*

Petycja do Ministra Zdrowia

w sprawie zagwarantowania rodzicom

możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia

z 22.04.2016

[PDF]

Do wiadomości:

 • Prezes Rady Ministrów RP
 • Marszałek Sejmu RP
 • Marszałek Senatu RP
 • Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

Odpowiedź

Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

z 18.07.2016

[PDF]

Zobacz:

*

Apel do MSD Vaccins oraz GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie

opublikowany przez CitizenGO

02.02.2018

Do wiadomości:

 • Minister Zdrowia w Polsce
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny w Polsce
 • Główny Inspektor Sanitarny w Polsce
 • Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 • Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”
 • Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
 • Media katolickie w Polsce.

*

Prośba Matki do Ministra Zdrowia

o udostępnienie szczepionki przeciw odrze i różyczce

oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego

szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

z 15.01.2021

Do wiadomości:

 • Prezes Rady Ministrów RP.

Zobacz:

*

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uniwersytetu w Oksfordzie pracują nad szczepionką przeciw koronawirusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szczepionki wykorzystane zostały linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyskanego na skutek aborcji. Niemoralnej produkcji sprzeciwiają się przedstawiciele katolickich ośrodków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zobacz:

*

Jest niezwykle ważne, aby Polacy mieli dostęp do etycznej szczepionki przeciw COVID-19. Polacy nie powinni być stawiani przed wyborem: zdrowie albo sumienie.

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia

o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

z 13.05.2020

[PDF]

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest bardzo ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny. Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem się przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi a naruszeniem swojego sumienia.

Rodzi się pytanie: Kto będzie skutecznie zabiegał o etyczną szczepionkę na COVID-19?

Mocno apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była skażona moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

Do wiadomości:

 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
 • Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

*

Apel do polskiego rządu, aby Polska skutecznie zabiegała na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Petycja

Szczepionka – TAK, Aborcja – NIE!

opublikowana przez CitizenGO

18.05.2020

Zobacz:

*

Poparcie Konferencji Episkopatu Polski dla szczepionek, które nie budzą zastrzeżeń etycznych

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili poparcie dla prac nad szczepionkami mającymi chronić przed koronawirusem, które – jak podkreślili – „ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

Zobacz:

*

W zamówionej przez Polskę szczepionce przeciw COVID-19 użyta została linia komórkowa HEK293, pochodząca z komórek nerki ludzkiego płodu

Zobacz:

*

Sprawa badań nad szczepionką przeciw COVID-19 i jej produkcji budzi niepokoje od strony etyki i moralności

„Nawet w sytuacji, w której szczepionka może uratować wiele osób, sprawy związane z etyką i moralnością nie mogą zejść na dalszy plan. W ocenie ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr, etyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest to niezwykle istotna kwestia i problem etyczny, wobec którego niewątpliwie staniemy. – Aż dziwne, że nie jest on eksploatowany. Wprowadzaniu szczepionek winny towarzyszyć standardy, które są dość oczywiste. Szczepionki powinny być sprawdzone klinicznie, przyjmujący je winni być poinformowani o przewidywanych konsekwencjach zaszczepienia oraz – co jest ogromnie ważne – powinny być ze źródła etycznego. Dlatego właśnie prowadzone prace budzą niepokój – powiedział w rozmowie z Naszym Dziennikiem ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Na różnych etapach badań jest obecnie 167 szczepionek przeciw COVID-19. Niestety, tylko przy kilku z nich nie wykorzystuje się komórek pochodzących od dzieci zabitych w wyniku aborcji. – Oczywiście, sprawa produkcji szczepionek jest sprawą ekspercką, ale skoro jakiś czas temu okazało się, że w miejsce terapii z użyciem embrionalnych komórek macierzystych [pochodzących z abortowanych dzieci] można stosować terapię z użyciem dorosłych komórek macierzystych [z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego], rodzić musi się pytanie: czy nie ma alternatywy dla obecnych poszukiwań? Problemy etyczne są fundamentalnie ważne, bo to one decydują o najdalszej perspektywie ludzkiego życia – o życiu wiecznym – zwraca uwagę ksiądz profesor”.*

* Fragmenty artykułu Rafała Stefaniuka: Resort umywa ręce, naszdziennik,pl, 15.09.2020.

*

Proces wytwarzania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 budzi kontrowersje etyczne

„Obecnie wiele szczepionek przeciw COVID-19 znajduje się w drugiej i trzeciej fazie badań klinicznych. Proces wytwarzania niektórych z nich budzi kontrowersje etyczne. Dotyczy to głównie szczepionek wykorzystujących zmodyfikowane genetycznie adenowirusy jako nośniki informacji genetycznej antygenu SARS-CoV-2. Adenowirusy same w sobie nie mają zdolności rozmnażania się, dlatego do ich wytworzenia stosuje się modyfikowane linie komórkowe, w tym ludzkie – pochodzące z płodów ludzkich poddanych planowanym aborcjom. Linie te były także stosowane w pracach nad szczepionkami DNA i RNA. Nie wykorzystuje się ich tu do produkcji szczepionek, lecz do testowania skuteczności i immunogenności bądź też namnażania koronawirusa SARSCoV-2 przed izolacją białka S.

Zastosowanie linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich wywołuje sprzeciw osób nieakceptujących żadnej formy zabijania nienarodzonych dzieci. Sprzeciw ten jest jak najbardziej zasadny w sytuacji, gdy istnieją inne metody przygotowania [a potem produkcji] szczepionki, które nie wykorzystują materiału biologicznego etycznie wrażliwego. Od wielu lat dostępne są ludzkie linie komórkowe pobrane metodą niebudzącą obiekcji moralnych [za pomocą amniopunkcji], stworzone do hodowli adenowirusów”.*

* Fragmenty artykułu Małgorzaty Prusak i Michaliny Maciejewskiej: Czy szczepionka przeciw COVID-19 wybawi nas od lęku?, „Mgr.farm : jestem farmaceutą” [2020] nr 5, 54-63.

*

65 polskich naukowców: Komunia Święta do ust i w postawie klęczącej w czasie pandemii jest najbezpieczniejsza

Zobacz:

*

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Grudzień 2020

[PDF]

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z TV Trwam odniósł się do proponowanego przez polski rząd programu szczepień

Zobacz:

*

Stanowisko Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

„Pamiętając o znaczeniu szczepień dla zdrowia publicznego, nie wolno zapominać o związanych z nimi istotnych zagadnieniach etycznych. Wiążą się one, przede wszystkim, z kwestią wykorzystania komórek pobranych z ciał abortowanych dzieci do produkcji szczepionek. Nawet jeśli używa się tutaj linii komórkowych płodów uśmierconych kilkadziesiąt lat wcześniej, to jednak tego typu praktyki legitymizują proceder aborcyjny. Instytut zwraca uwagę, że wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić, powinni mieć możliwość przyjęcia szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny”.*

* Fragment publikacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: Wolność sumienia a zdrowie – można zachować obie wartości. Stanowisko Ordo Iuris w sprawie Narodowego Programu Szczepień, ordoiuris.pl, 15.12.2020.

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19

1.1._Nota_Kongregacji_Nauki_Wiary_21-12-2020

Zobacz:

Więcej:

*

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych dotyczące szczepionek

1.2._Stanowisko_Zespolu_Ekspertow_ds._Bioetycznych_KEP_23-12-2020

Zobacz:

*

Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów na rzecz sprawiedliwszego i zdrowszego świata

Watykańska Komisja ds. COVID-19 oraz Papieska Akademia Życia 29.12.2020 wydały wspólne dwudziestopunktowe oświadczenie dotyczące szczepionek przeciw COVID-19. Dokument odnosi się do ogólnych kwestii stosowania szczepionek, od badań i rozwoju po patenty i wykorzystanie komercyjne, w tym zatwierdzenie, dystrybucję i stosowanie.

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą  audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Interpelacja grupy 13 Posłów do Ministra Zdrowia ws. etycznego aspektu szczepionek przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF o kontrowersjach wokół moralnego wymiaru szczepień przeciw pandemii koronawirusa

Zobacz:

*

Wywiad z ks. dr. hab. Piotrem Kieniewiczem MIC, specjalistą w dziedzinie teologii moralnej, bioetykiem, członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Problem etyczności szczepionek był i jest, a z jeszcze większą pewnością będzie tematem niezwykle ważnym i niezwykle trudnym

„Od kilku miesięcy jestem świadom, że problem etyczności szczepionek był i jest, a z jeszcze większą pewnością będzie tematem niezwykle ważnym i niezwykle trudnym. W ostatnich dniach miałem kilka rozmów, podczas których słyszałem te same głosy i obawy, jakie i mnie nurtują”.*

* Fragment felietonu ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr.: Szczepionki, naszdziennik.pl, 15.01.2021.

Zobacz:

 • Bortkiewicz P., Szczepionki, katolickie.media.pl, 16.01.2021.

*

Wywiad z dr. Zbigniewem Hałatem, epidemiologiem, byłym wiceministrem zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym

Zobacz:

*

Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ws. szczepień przeciw COVID-19

Zobacz:

 • Anglojęzyczna wersja dokumentu z 27.01.2021 [tutaj].

ZPRE zaleca, by:

 • zapewnić, by obywatele byli poinformowani, że szczepienie nie jest obowiązkowe oraz że na nikogo nie jest wywierany polityczny, społeczny lub inny nacisk, by się zaszczepić, jeśli taka osoba sama tego nie chce
 • zapewnić, by nikt nie był dyskryminowany za niezaszczepienie się ze względu na możliwe ryzyko zdrowotne lub brak woli szczepienia
 • rozpowszechniać przejrzystą informację dotyczącą bezpieczeństwa i możliwych efektów ubocznych szczepień (…)
 • zapewnić przejrzyste komunikowanie treści kontraktów z producentami szczepionek i upublicznienie ich do wglądu parlamentarzystów i opinii publicznej.

Tłum. z jęz. ang. dr Filip M. Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Za:

*

Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności

Zobacz:

*

List ks. bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, dotyczący szczepień przeciw COVID-19

Na stronie Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Londynie, w sekcji O szczepionkach, oprócz ostatnich wypowiedzi Kościoła na temat szczepionek oraz komentarza bioetyka zamieszczony jest tekst listu bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z 15.02.2021.

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Episkopat amerykański przygotował wzory listów do firm farmaceutycznych, które wykorzystują linie komórkowe pochodzące z aborcji do produkcji i/lub testowania szczepionek

 • Moderna
 • Pfizer
 • GSK
 • Merc
 • Sanofi Pasteur
 • AstraZeneca
 • Johnson & Johnson.

Zobacz:

*

Apel

do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości

o zapewnienie mieszkańcom RP dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,

do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany

materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci

uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo

 z 19.03.2021

Zobacz:

*

Dr Halina Bogusz o petycji ws. umożliwienia Polakom dostępu do etycznie wyprodukowanych szczepionek przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ws. korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson&Johnson

1.3._Stanowisko_Przewodniczacego_Zespolu_Ekspertow_KEP_ds._Bioetycznych_14-04-2021

Zobacz:

*

Jest szczepionka – nie ma leku?!

Zobacz:

*

Walka z pandemią nie usprawiedliwia nieetycznych metod

Zobacz:

*

Bp Józef Wróbel SCJ. Okolicznościowy komentarz do dokumentu KEP ws. korzystania ze szczepionek

1.4._Bp_Jozef_Wrobel_SCJ._Okolicznosciowy_komentarz_do_dokumentu_KEP_19-04-2021

Zobacz:

*

Wywiad z prof. Andrzejem Kochańskim, lekarzem genetykiem z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Temat:

 • Czy można mówić o dobrowolności szczepień w przypadku, gdy dopuszcza się tylko jedną narrację w tej sprawie?

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Chory potrzebuje lekarza

Zobacz:

*

Dr Michał Skwarzyński, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego na KUL, adwokat, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Wolność polega nie tylko na podejmowaniu ważnych decyzji, ale także na poszukiwaniu informacji i potwierdzaniu ich przez niezależne autorytety z dziedziny nauki

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Unijne zaświadczenie COVID-19

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Paweł Lisicki, redaktor tygodnika Do Rzeczy”, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Przewodniczący Episkopatu apeluje do Premiera o zmniejszenie obostrzeń w kościołach

1.5._Przewodniczacy_Episkopatu_apeluje_do_Premiera_07-06-2021

Zobacz:

*

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców stanowczo sprzeciwia się nakłanianiu do szczepień dzieci szczepionkami na koronawirusa

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Wywiad z dr Katarzyną Ratkowską, psychiatrą, autorką listu otwartego do Prezydenta i Premiera ws. szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

Więcej:

 • List otwarty do Prezydenta i Premiera z 06.2021 [tutaj].

*

Tworzenie paszportów odpornościowych z jednej strony może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa zaszczepionym, a z drugiej – dyskryminować zaszczepionych

Zobacz:

*

Mniejsze ryzyko przenoszenia wirusów

Zobacz:

*

Francuska komisja etyczna odradza pośpiech w szczepieniu nastolatków

Zobacz:

*

Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Czy paszporty covidowe przyczynią się do zwiększonej transmisji wirusa SARS-CoV-2?

Zobacz:

*

Petycja

w sprawie utrzymania zasad nieodpłatności i dobrowolności szczepień zgodnie z przyjętym

Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19

z 7.07.2021

Uzasadnienie petycji [PDF]

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w felietonie dla Radia Maryja

Zobacz:

*

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kwestii szczepień przeciw COVID-19

1.6._Oswiadczenie_Przewodniczacego_Konferencji_Episkopatu_Polski_08-07-2021

Zobacz:

*

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu ws. szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

Więcej:

 • Zapis transmisji z 12.07.2021 [tutaj].

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku ze wzrostem zakażeń w Europie

1.7._Apel_Przewodniczacego_Konferencji_Episkopatu_Polski_17-07-2021

Zobacz:

*

Czy szczepionka przeciw COVID-19 jest na tyle bezpieczna, aby podawać ją dzieciom?

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Państwowy „interdykt na Kościół

Zobacz:

*

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, teolog moralista, bioetyk i członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych oraz Sekretarz Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia  NMP:

,,Każdy z nas jest zobowiązany do odpowiedzialnego podejścia do sprawy walki z pandemią. Nikt nas w tym nie zastąpi, bo zastąpić nie może. Odpowiedzialność przynależy do konkretnej osoby, a do społeczności przynależy tylko wtórnie. O odpowiedzialności możemy jednak mówić tylko tam, gdzie jest wolność i dostęp do informacji. Nikt zatem, choćby w imię najszczytniejszych celów, nie może nam odbierać prawa do szukania prawdy o chorobie i sposobach walki z nią i do podejmowania decyzji o szczepieniu lub wstrzymaniu się od niego. Nie potrzebujemy szczepionkowego przymusu. Potrzebujemy rzetelnych informacji. Potrzebujemy prawdy”.

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci sprzeciwia się szczepieniom oraz promocji szczepień w szkołach

Zobacz:

*

Dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w audycji „Aktualności dnia na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Cenzurę zastąpiła poprawność polityczna

Zobacz:

*

Wywiad z dr. Włodzimierzem Bodnarem, pulmonologiem, który od 30 lat stosuje leczenie amantadyną

Zobacz:

*

Podanie iwermektyny może ograniczać występowanie, jak i nasilenie objawów zespołu długiego covidu

Zobacz:

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych

1.8._Apel_Przewodniczacego_KEP_22-10-2021

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Dyskryminacja niezaszczepionych jest nie tylko nieetyczna, lecz także nieuzasadniona medycznie

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Prawne aspekty ograniczeń praw i wolności wprowadzanych w Polsce w związku z epidemią – raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Wywiad z Anną Marią Siarkowską, poseł Prawa i Sprawiedliwości

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Szczepionki przeciw COVID-19 a klauzula sumienia

Dr Małgorzata Prusak, prezes zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski:

10.7._Prusak_M_Czy_mozna_odmowic_przyjecia_szczepionki_przeciw_COVID-19_powolujac_sie_na_klauzule_sumienia_SFKP_08-12-2021

Zobacz:

*

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w programie Polski punk widzenia na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Nadprzyrodzony i nadrzędny wobec wszystkich innych spraw charakter sakramentalnej posługi Kościoła

Zobacz:

*

Dyktatura sanitaryzmu stwarza wrażenie bardzo szczególnej próby dezynfekcji życia publicznego z przestrzeni Kościoła

Zobacz:

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Sprzeciw wobec wspólnego podejścia do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

Wyraź sprzeciw!

*

Utrudnianie albo wręcz zakazywanie dostępu do sakramentów stoi w jawnej sprzeczności z prawem Bożym

Zobacz:

*

Wiceminister zdrowia o wynikach badań laboratoryjnych nad amantadyną

Zobacz:

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Anna Maria Siarkowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z portalem Radia Maryja

Zobacz:

*

Świadectwo i przesłanie o. Stanisława Jarosza OSPPE o przeżywaniu czasu pandemii covidowej

Zobacz:

*

Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Zobacz:

 • Poselski projekt ustawy z 14.12.2021 o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 [tutaj].

Wiecej:

 • Zapis transmisji wysłuchania publicznego na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, 05.01.2022, godz. 11:00 – 14:42 [tutaj].

*

Apel do Premiera RP

w sprawie zaniechania obowiązku szczepień

Do wiadomości:

 • Minister Zdrowia.

Wyraź sprzeciw!

*

Wsparcie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak

Zobacz:

*

Czy szczepionki przeciw COVID-19 mają charakter eksperymentalny?

Zobacz:

*

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Instytutu Ordo Iuris

Zobacz:

*

Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję z 14.01.2022 można odsłuchać [tutaj]. 

*

Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

Zobacz:

*

Wywiad z ks. kard. Gerhardem Ludwigem Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, przeprowadzony on-line 06.12.2021 przez Instytut św. Bonifacego

Zobacz:

Źródło:

 • Müller G.L., Nadciąga nowy totalitaryzm, rozmowę przeprowadził on-line 06.12.2021 Instytut św. Bonifacego, naszdziennik.pl, 15-16.01.2022.

*

Czy szczepionki są etyczne?

Zobacz:

*

Panel ekspercki nt. COVID-19, organizowany przez prezydenta Andrzeja Dudę

Zobacz:

*

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Do laski marszałkowskiej wpłynął nowy projekt ustawy o walce z pandemią

Zobacz:

Więcej:

 • Poselski projekt ustawy z 27.01.2022 o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 [tutaj].

*

Kary za zakażenie?

Zobacz:

*

Nowy projekt ustawy o walce z pandemią wzbudził spore kontrowersje

Zobacz:

*

Sympozjum „Oblicza pandemii” – Toruń, 29.01.2022

Zobacz:

 • PANDEMIA – pytamy o prawdę, naszdziennik.pl [tutaj].

Teksty wykładów:

*

Głos dr. Zbigniewa Martyki w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos prof. Andrzeja Kochańskiego w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos red. Jana Pospieszalskiego w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos dr. Pawła Basiukiewicza w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos dr. Włodzimierza Bodnara w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Głos Michała Czerwińskiego, psychopedagoga, w sympozjum „Oblicza pandemii”

Zobacz:

*

Zacząć leczyć COVID-19!

Zobacz:

*

Dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w Radiu Maryja

Zobacz:

*

Dr hab. Hanna Karp, medioznawca, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z TV Trwam

Zobacz:

*

Pomimo cenzury treści dotyczącej pandemii COVID-19 nałożonej przez YouTube – wykład dr. n. med. Zbigniewa Martyki wciąż można obejrzeć w sieci

Zobacz:

*

Łukasz Bernaciński, prawnik i członek zarządu Ordo Iuris, w reportażu „Wolność Słowa: Czas absurdu” na antenie TV Trwam

Zobacz:

*

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Petycja do Przywódców Politycznych na całym świecie

Stop przymusowi szczepień na COVID!

Wyraź sprzeciw!

*

Wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Martyką, specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą chorób zakaźnych

Zobacz:

*

Anna Maria Siarkowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja

Zobacz:

*

Opinia prawna

dotycząca obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób wykonujących określone zawody (w tym zawody medyczne) na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.12.2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Sporządzona przez radców prawnych:

 • Konrada Cezarego Łakomego (LB-1570)   Tel. 732991744   E-mail: konradlakomy@kancelarie.net
 • Grzegorza Trejgela (LB-1603)   Tel. 504904302   E-mail: g.trejgel@gmail.com
1.9._2022-02-21opinia-szczepieniaGTvKCL

*

Wywiad z dr Katarzyną Ratkowską

Zobacz:

*

Apel do Prezesa Rady Ministrów

o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

z 11.03.2022

[PDF]

Szanowny Panie Premierze!

W interesie publicznym zwracamy się z apelem o wybudowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej fabryki szczepionek, które ze względu na zastosowaną biotechnologię nie będą budzić zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie będą bazować na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji.

Chodzi o to, aby w Polsce stały się dostępne polskie szczepionki przeciw różyczce oraz polskie szczepionki przeciw COVID-19, nie skażone moralnie na żadnym z etapów ich opracowywania, testowania, produkcji czy kontroli.

Oczekujemy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia optymalnej decyzji strategicznej, która zapewni Polakom dostęp do szczepionek nie budzących sprzeciwu sumienia.

Z wyrazami należnego szacunku

Anna Teresa Cichosz, Barbara Malinowska, Andrzej Nagórko

/dobreszczepionki.pl/

Do wiadomości:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
 • Minister Zdrowia
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Sprawiedliwości
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Zobacz:

*

Zastraszanie lekarzy za leczenie chorych amantadyną uderza przede wszystkim w dobro pacjentów

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Duchowieństwo i wierni stanęli w obronie pasterza diecezji Arecibo w Portoryko

Zobacz:

*

WHO przygotowuje dokument zwany „międzynarodowym traktatem antypandemicznym”

Zobacz:

*

Grupa austriackich duchownych wydała oświadczenie w odpowiedzi na mandat rządu dotyczący szczepień przeciw COVID, wyjaśniając sprzeciw

 • Aspekty pastoralne
 • Etyka
 • Aspekty moralne
 • Aspekty medyczne
 • Aspekty prawne.

Zobacz angielskie tłumaczenie dokumentu, oryginalnie napisanego w jęz. niemieckim:

*

Podsumowanie pandemii z perspektywy lekarza specjalisty, pulmonologa, a także przychodni lekarskiej, która stawiła czoła wyzwaniu pandemii, pozostając otwartą na pacjentów w czasie jej trwania

Zobacz:

*

Dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w audycji z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych

Zobacz:

*

List otwarty do Premiera Polski

przeciwko międzynarodowemu traktatowi antypandemicznemu

Do wiadomości:

 • Minister Zdrowia
 • Przewodniczący Rady Europejskiej.

Wyraź sprzeciw!

*

Traktat pandemiczny

Zobacz:

 • Stefaniuk R., Dyktat WHO, naszdziennik.pl, 19.05.2022.

*

Dr n. med. Jacek Nasiłowski, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, przewodniczący oddziału mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, ordynator Oddziału Zachowawczego Tymczasowego Szpitala Narodowego na Stadionie Narodowym w Warszawie w rozmowie  z „Naszym Dziennikiem”

Zobacz:

*

Urzędnicy WHO chcą kontrolować polityki zdrowotne suwerennych państw

Zobacz:

*

Wywiad z dr. Pawłem Basiukiewiczem, kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Społeczność międzynarodowa wykonała kolejny krok do wprowadzenia tzw. globalnego traktatu pandemicznego

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Dr hab. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Suwerenność nie jest nam dana raz na zawsze

Zobacz:

*

Chroniony konstytucyjnie zakaz dyskryminacji

Zobacz:

*

Anna Kubacka, ekspert Instytutu Ordo Iuris, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Władze Danii zdecydowały o zaprzestaniu powszechnego szczepienia przeciw COVID-19 dzieci i młodzieży do 18. roku życia

Zobacz:

*

Lekarzom stosującym amantadynę w leczeniu COVID-19 Rzecznik Praw Pacjenta grozi wysokimi karami

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Badania potwierdzają zagrożenia związane z przyjęciem szczepienia przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Stanowisko […] stowarzyszeń i organizacji

w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia

konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego

zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię

z 15.09.2022

[PDF]

Zobacz:

*

Prowadzenie rzetelnej debaty nad skutkami przeprowadzonych do tej pory szczepień przeciw COVID-19 jest niezwykle trudne

Zobacz:

*

Izolacja niezaszczepionego pracownika w miejscu pracy uznana być musi za niedopuszczalny i bezprawny środek, stanowiący przekroczenie kompetencji pracodawcy

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób zakaźnych, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Martyką, ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Rozprawa przed sądem lekarskim przeciwko dr. n. med. Zbigniewowi Martyce

Zobacz:

*

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie odebrał 19.12.2022 dr. n. med. Zbigniewowi Martyce prawo wykonywania zawodu na 1 rok

Zobacz:

*

Bezpodstawne zarzuty

Zobacz:

*

Eksperci są zgodni. Proces wytoczony dr. n. med. Zbigniewowi Martyce i wyrok naruszają Konstytucję

Zobacz:

*

Wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Martyką, specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą chorób zakaźnych, ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz:

 • Martyka Z., Knebel na prawdę, rozmowę przeprowadziła U. Wróbel, naszdziennik.pl, 21.12.2022.

*

Nie można zakazywać krytyki wyrażanej publicznie, jeśli jest ona oparta na wiedzy naukowej

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób zakaźnych, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Papież na 56. Światowy Dzień Pokoju o epoce post-covidovej i wojnie w Ukrainie

Zobacz:

*

Dopuszczalność nie oznacza przymusu

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Wiceminister Sprawiedliwości w obronie dr. n. med. Zbigniewa Martyki

Zobacz:

*

Jeden z głosów w trwającej w Polsce dyskusji na temat zasadności szczepień dzieci przeciw COVID-19

Zobacz:

*

Obowiązek uwzględnienia dobra dziecka

Zobacz:

*

WHO kontynuuje prace nad tzw. traktatem antypandemicznym

Zobacz:

*

Zapowiedź rewolucyjnych zmian w globalnym systemie opieki zdrowotnej

Zobacz:

*

WHO chce mieć decydujący wpływ na to, jak kraje będą reagować w sprawach zdrowotnych

Zobacz:

 • Stefaniuk R., Dyktat WHO, naszdziennik.pl, 15.02.2023.

*

Czy sąd lekarski był obiektywny w sprawach dotyczących lekarzy, którzy krytykowali politykę działań przeciwpandemicznych?

Zobacz:

*

Sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków” – Toruń, 04.03.2023

Zobacz:

 • MATERIAŁY WIDEO, radiomaryja.pl [tutaj].

*

Głos prof. Bogdana Chazana w sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków”

Zobacz:

*

Głos prof. Elżbiety Starosławskiej w sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków”

Zobacz:

*

Głos prof. Mirosława Dziekiewicza w sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków”

Zobacz:

*

Odbudowa przemysłu farmaceutycznego w Europie powinna być priorytetem Unii Europejskiej

Zobacz:

*

Ministerstwo Zdrowia analizuje wstępne zapisy tzw. traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia

Zobacz:

*

Grzegorz Kucharewicz, były prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Wywiad z dr. Pawłem Basiukiewiczem, kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Czy obligatoryjność przynależności do izb lekarskich jest zgodna z Konstytucją?

Zobacz:

*

Odebranie prawa wykonywania zawodu lekarza za badanie pacjentów?

Zobacz:

*

Wywiad z mec. Arkadiuszem Tetelą, prawnikiem z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

Zobacz:

*

Dr n. med. Zbigniew Martyka, internista, specjalista chorób zakaźnych, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam

Temat:

 • Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. I

Zobacz:

Więcej:

 • Rozmowy niedokończone: Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. II, radiomaryja.pl, 27.04.2023 [tutaj].

*

Dr Jerzy Milewski, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam

Temat:

 • Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. I

Zobacz:

Więcej:

 • Rozmowy niedokończone: Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza cz. II, radiomaryja.pl, 27.04.2023 [tutaj].

*

Szczepienia przeciw HPV dla nastolatków budzą zastrzeżenia etyczne

Zobacz:

*

Dr n. med. Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej, fizjolog płodności, założyciel InVivo Medical Clinic, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja

Zobacz:

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Zgromadzenie Ogólne Rady Europy domaga się od rządów większego zaangażowania w prace nad traktatem antypandemicznym

Zobacz:

*

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Zobacz:

*

Bezpieczeństwo lekowe Europy

Zobacz:

*

Czas obudzić sumienia

„Niektóre nowoczesne technologie stosowane w lecznictwie mogą choćby zachwycać, ale niestety w ich rozwoju znajdują się elementy, które budzą sprzeciw etyczny. Badania i produkcja niektórych leków, jak też opracowywanie nowych terapii realizowane są kosztem nienarodzonych istot ludzkich, używa się pobranych z nich tkanek i komórek. Warto, a choćby należy zapoznać się ze skalą tego zjawiska, szczególnie iż wiedza w społeczeństwie na ten temat jest nieznaczna lub marginalizowana”.*

* Fragment artykułu dr Małgorzaty Prusak: Postęp w medycynie – czyim kosztem?, „Nasz Dziennik”, 18-19.11.2023.

*

Komisja Europejska chce zrównać ludzkie zarodki z krwią i komórkami ciała

Zobacz: