Skip to main content

Interpelacje poselskie

Wobec narastającego problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją do Marszałka Sejmu RP wpłynęło kilka znaczących interpelacji poselskich.

*

Rok 2002

IV kadencja Sejmu RP

Zgłaszający: poseł Witold Tomczak

Adresat: prezes Rady Ministrów

Odpowiadający: minister zdrowia Mariusz Łapiński

*

Rok 2004

IV kadencja Sejmu RP

Zgłaszający: poseł Anna Sobecka

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: minister zdrowia Marek Balicki

*

Rok 2016

VIII kadencja Sejmu RP

Zgłaszający: poseł Tomasz Rzymkowski

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz

*

Rok 2018

VIII kadencja Sejmu RP

Zgłaszający: poseł Anna Maria Siarkowska

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król

*

Rok 2020

IX kadencja Sejmu RP

Zgłaszający: poseł Anna Maria Siarkowska

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski

*

Rok 2021

IX kadencja Sejmu RP

Zgłaszający:

 • poseł Piotr Uściński
 • poseł Dominika Chorosińska
 • poseł Jan Duda
 • poseł Grzegorz Gaża
 • poseł Teresa Glenc
 • poseł Agnieszka Górska
 • poseł Małgorzata Janowska
 • poseł Władysław Kurowski
 • poseł Jerzy Małecki
 • poseł Tomasz Rzymkowski
 • poseł Anna Maria Siarkowska
 • poseł Sławomir Skwarek
 • poseł Patryk Wicher.

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska

*

Aktualizacja: 25.05.2024