Skip to main content

Interpelacje poselskie i odpowiedzi

Wobec narastającego problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęły 3 interpelacje poselskie.

Poniżej zamieszczono informacje o interpelacjach poselskich oraz o odpowiedziach:

Rok 2002

IV kadencja Sejmu

Zgłaszający: poseł Witold Tomczak

Adresat: prezes Rady Ministrów

Odpowiadający: minister zdrowia Mariusz Łapiński

Rok 2004

IV kadencja Sejmu

Zgłaszający: poseł Anna Sobecka

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: minister zdrowia Marek Balicki

Rok 2016

VIII kadencja Sejmu

Zgłaszający: poseł Tomasz Rzymkowski

Adresat: minister zdrowia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz