Skip to main content

Wyraź swój sprzeciw!

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, nr 35:

„Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania. Przyczyniłoby się to bowiem do wzrostu obojętności, jeśli nie wręcz poparcia dla takich działań, z jakimi spotykają się one w niektórych środowiskach medycznych i politycznych”.

*

Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką związaną z aborcją, M-M-RVaxPro lub Priorix, zaapeluj do Ministra Zdrowia o alternatywną szczepionkę. Zaapeluj rówież do firmy farmaceutycznej MSD Vaccins lub GlaxoSmithKline Biologicals S.A..

Nie bądź bierny i wyraź sprzeciw!

*

Wyślij:

Prośba o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

8.1._List_do_Ministra_Zdrowia

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.2._List_do_MSD_Vaccins

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.3._List_do_GSK_Biologicals_S.A.

*

Amerykański biskup, Joseph Edward Strickland w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19:

„Niestety, ludzie nie mają świadomości lub przymykają oko na rozwój nauk medycznych pozwalający na to, aby szczepionki były wytwarzane przy masowym użyciu ciał abortowanych dzieci. Kościół wcześniej odniósł się do tej poważnej kwestii i wezwał wiernych katolików, aby domagali się, aby nauki medyczne znalazły etyczne metody opracowania tych szczepionek. Emerytowany papież Benedykt XVI przypomniał nam już w ‚Donum vitae’ [1987], że ‚nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym moralnie dopuszczalne’ [4]. To, że zbrodnia aborcji jest uznana za legalną w naszym narodzie, nie oznacza, że jest dopuszczalne moralnie wykorzystywanie martwych ciał tych dzieci, aby leczyć globalną pandemię. Zdecydowanie ta praktyka jest diabelska.

Na szczęście dostępne są środki etyczne, które mogą okazać się równie skuteczne w wytwarzaniu szczepionek; komórki pępowinowe, komórki łożyska, dorosłe komórki macierzyste – i inne źródła komórek, w tym nawet owadów, dają realną szansę na skuteczną szczepionkę. Naukowcy, z którymi rozmawiałem, zapewniają mnie, że nie ma medycznej konieczności wykorzystywania abortowanych dzieci w celu opracowania bardzo potrzebnej szczepionki, która ochroni nas przed tym szczególnym szczepem koronawirusa”.

Zobacz:

  • List pasterski bp. Josepha E. Stricklanda w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19 z 23.04.2020 [tutaj].

*

Apel do polskiego rządu, aby Polska skutecznie zabiegała na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

PETYCJA

Szczepionka – TAK, Aborcja – NIE!

opublikowana przez CitizenGO

18.05.2020

*

Głos kobiet w obronie dzieci nienarodzonych i przeciw szczepionkom skażonym aborcją

Wśród 86 sygnatariuszek międzynarodowego obszernego oświadczenia

  • Wanda Półtawska – polska lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, ofiara pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Zobacz:

          Tłum. na język polski w DoRzeczy.pl, 18.03.2021.

*

A P E L

do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości

o zapewnienie mieszkańcom RP dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,

do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany

materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci

uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo

z 19.03.2021

Zobacz:

*

Wyraź sprzeciw sumienia wobec milcząco upowszechnianej praktyki wykorzystywania linii komórkowych pochodzących z ciał dzieci zabitych w wyniku aborcji do opracowywania i produkcji szczepionek!

  • Poprzyj petycję do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udostępnienia obywatelom RP szczepionek opracowanych i produkowanych w sposób niebudzący moralnych zastrzeżeń z 19.03.2021, opublikowaną na petycja-szczepionki.pl 25.03.2021.

*

PETYCJA

w sprawie utrzymania zasad nieodpłatności i dobrowolności szczepień zgodnie z przyjętym

Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19

+ Uzasadnienie petycji [PDF]

z 7.07.2021

Zobacz:

*

Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania linii komórkowych pochodzących z aborcji do testowania i produkcji szczepionek!

Podpisz list do producentów szczepionek!

*

PETYCJA

do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Sprzeciw wobec wspólnego podejścia do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

Wyraź sprzeciw!

*

PETYCJA

do Przywódców Politycznych na całym świecie

Stop przymusowi szczepień na COVID!

Wyraź sprzeciw!

*

LIST OTWARTY

do Premiera Polski

przeciwko międzynarodowemu traktatowi antypandemicznemu

Do wiadomości:

  • Minister Zdrowia
  • Przewodniczący Rady Europejskiej

Wyraź sprzeciw!

*

STANOWISKO

[…] stowarzyszeń i organizacji

w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia

konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego

zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię

z 15.09.2022

[PDF]

Zobacz:

*

Wyślij:

Apel o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

8.4._List_do_Prezesa_Rady_Ministrow

*

Wraz z rozwojem szczepionek, który obecnie trwa, nadszedł czas, aby domagać się etycznych opcji, które szanują godność ludzkiego życia. Mamy szansę w tym momencie historii zażądać etycznych szczepionek jako normy, jeśli zachowamy roztropność i czujność.

*

Aktualizacja: 31.12.2022