Skip to main content

Wyraź swój sprzeciw!

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, nr 35:

„Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania. Przyczyniłoby się to bowiem do wzrostu obojętności, jeśli nie wręcz poparcia dla takich działań, z jakimi spotykają się one w niektórych środowiskach medycznych i politycznych”.

*

Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką związaną z aborcją, M-M-RVaxPro lub Priorix, zaapeluj do Ministra Zdrowia o alternatywną szczepionkę. Zaapeluj rówież do firmy farmaceutycznej MSD Vaccins lub GlaxoSmithKline Biologicals S.A..

Nie bądź bierny i wyraź sprzeciw!

*

Wyślij:

Prośba o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

8.1._List_do_Ministra_Zdrowia

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.2._List_do_MSD_Vaccins

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.3._List_do_GSK_Biologicals_S.A.

*

Amerykański biskup, Joseph Edward Strickland w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19:

„Niestety, ludzie nie mają świadomości lub przymykają oko na rozwój nauk medycznych pozwalający na to, aby szczepionki były wytwarzane przy masowym użyciu ciał abortowanych dzieci. Kościół wcześniej odniósł się do tej poważnej kwestii i wezwał wiernych katolików, aby domagali się, aby nauki medyczne znalazły etyczne metody opracowania tych szczepionek. Emerytowany papież Benedykt XVI przypomniał nam już w ‚Donum vitae’ [1987], że ‚nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym moralnie dopuszczalne’ [4]. To, że zbrodnia aborcji jest uznana za legalną w naszym narodzie, nie oznacza, że jest dopuszczalne moralnie wykorzystywanie martwych ciał tych dzieci, aby leczyć globalną pandemię. Zdecydowanie ta praktyka jest diabelska.

Na szczęście dostępne są środki etyczne, które mogą okazać się równie skuteczne w wytwarzaniu szczepionek; komórki pępowinowe, komórki łożyska, dorosłe komórki macierzyste – i inne źródła komórek, w tym nawet owadów, dają realną szansę na skuteczną szczepionkę. Naukowcy, z którymi rozmawiałem, zapewniają mnie, że nie ma medycznej konieczności wykorzystywania abortowanych dzieci w celu opracowania bardzo potrzebnej szczepionki, która ochroni nas przed tym szczególnym szczepem koronawirusa”.

Zobacz:

  • List pasterski bp. Josepha E. Stricklanda w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19 z 23.04.2020 [tutaj].

*

Apel do polskiego rządu, aby Polska skutecznie zabiegała na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Petycja

Szczepionka – TAK, Aborcja – NIE!

opublikowana przez CitizenGO

18.05.2020

*

Głos kobiet w obronie dzieci nienarodzonych i przeciw szczepionkom skażonym aborcją

Wśród 86 sygnatariuszek międzynarodowego obszernego oświadczenia

  • Wanda Półtawska – polska lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, ofiara pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Zobacz:

          Tłum. na język polski w DoRzeczy.pl, 18.03.2021.

*

Apel

do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości

o zapewnienie mieszkańcom RP dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,

do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany

materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci

uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo

z 19.03.2021

Zobacz:

*

Petycja

w sprawie utrzymania zasad nieodpłatności i dobrowolności szczepień zgodnie z przyjętym

Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19

z 7.07.2021

Uzasadnienie petycji [PDF]

Zobacz:

*

Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania linii komórkowych pochodzących z aborcji do testowania i produkcji szczepionek!

*

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Sprzeciw wobec wspólnego podejścia do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

Wyraź sprzeciw!

*

Apel do Premiera RP

w sprawie zaniechania obowiązku szczepień

Do wiadomości:

  • Minister Zdrowia.

Wyraź sprzeciw!

*

Petycja do Przywódców Politycznych na całym świecie

Stop przymusowi szczepień na COVID!

Wyraź sprzeciw!

*

List otwarty do Premiera Polski

przeciwko międzynarodowemu traktatowi antypandemicznemu

Do wiadomości:

  • Minister Zdrowia
  • Przewodniczący Rady Europejskiej.

Wyraź sprzeciw!

*

Stanowisko […] stowarzyszeń i organizacji

w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia

konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego

zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię

z 15.09.2022

[PDF]

Zobacz:

*

Wyślij:

Apel o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

8.4._List_do_Prezesa_Rady_Ministrow

*

Dobre Szczepionki:

Wszyscy mamy obowiązek skutecznie przeciwstawić się wykorzystywaniu w badaniach biomedycznych materiału biologicznego pochodzącego z ciał dzieci uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo i domagać się bezpiecznych dla zdrowia biotechnologii, które szanują godność ludzkiego życia!

Zobacz:

*

Petycja do Posłów X kadencji Sejmu

NIE dla finansowania in vitro z naszych pieniędzy

Wyraź sprzeciw!

*

Petycja do Posłów X kadencji Sejmu

NIE dla przyzwolenia na masowe zabijanie nienarodzonych dzieci

poprzez „dekryminalizację aborcji”

Wyraź sprzeciw!

*

Prosimy o weto dla finansowania in vitro z naszych pieniędzy

Procedura in vitro wiąże się z eugeniczną selekcją, mrożeniem i przyczynianiem się do śmierci ludzi. Apelujemy do Prezydenta Andrzeja Dudy o weto dla ustawy przewidującej jej finansowanie

Wyraź sprzeciw!

*