Skip to main content

Wyraź swój sprzeciw!

Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką związaną z aborcją płodu ludzkiego M-M-RVaxPro lub Priorix, zaapeluj do firmy farmaceutycznej MSD Vaccins lub GlaxoSmithKline Biologicals S.A. o alternatywną szczepionkę. Zaapeluj też do Ministra Zdrowia.

Nie bądź bierny i wyraź swój sprzeciw!

Wyślij:

8.1._List_do_MSD_Vaccins
  8.2._List_do_GSK_Biologicals_S.A.
  8.3._List_do_Ministra_Zdrowia