Skip to main content

Wyraź swój sprzeciw!

„Nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym moralnie dopuszczalne”

Benedykt XVI, „Donum vitae”, Wstęp 4

*

Kongregacja Nauki Wiary, „Dignitas personae” 35

„Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania. Przyczyniłoby się to bowiem do wzrostu obojętności, jeśli nie wręcz poparcia dla takich działań, z jakimi spotykają się one w niektórych środowiskach medycznych i politycznych”.

*

Dobre Szczepionki:

Wszyscy mamy obowiązek skutecznie przeciwstawić się wykorzystywaniu w badaniach biomedycznych materiału biologicznego pochodzącego z ciał dzieci uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo i domagać się bezpiecznych dla zdrowia biotechnologii, które szanują godność ludzkiego życia.

*

Nie bądź bierny i wyraź sprzeciw!

Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką związaną z aborcją, M-M-RVaxPro lub Priorix, zaapeluj do Ministra Zdrowia o alternatywną szczepionkę. Zaapeluj rówież do firmy farmaceutycznej MSD Vaccins lub GlaxoSmithKline Biologicals S.A..

*

Wyślij:

Prośba o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

8.1._List-do-Ministra-Zdrowia

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.2._List-do-MSD-Vaccins

*

Wyślij:

Apel o etyczną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce w Europie

8.3._List-do-GSK-Biologicals-S.A.

*

Wyślij:

Apel o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją

8.4._List-do-Prezesa-Rady-Ministrow

*

Prośba o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19
Szczepionka – TAK, Aborcja – NIE!
opublikowana przez CitizenGO
18.05.2020

*

Głos kobiet
w obronie dzieci nienarodzonych
i przeciwko szczepionkom skażonym aborcją
8.03.2021
[edwardpentin.co.uk]

*

Apel o zapewnienie mieszkańcom Rzeczpospolitej Polskiej 
dostępu do szczepionek, w tym przeciwko COVID-19,
do wytwarzania których na żadnym etapie nie był i nie będzie wykorzystywany
materiał biologiczny pochodzący z ciał dzieci
uśmierconych w wyniku aborcji lub powoływanych do istnienia i uśmiercanych pozaustrojowo
19.03.2021
[gov.pl]

*

Petycja
w sprawie utrzymania zasad nieodpłatności i dobrowolności szczepień zgodnie z przyjętym
Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19
Uzasadnienie petycji
7.07.2021
[gov.pl]

*

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej
Sprzeciw wobec wspólnego podejścia do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE
opublikowana przez CitizenGO
13.12.2021

*

Petycja do Przywódców Politycznych na całym świecie
Stop przymusowi szczepień na COVID!
opublikowana przez CitizenGO
11.02.2022

*

List otwarty do Premiera Polski
Zablokujmy traktat WHO!
opublikowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
12.05.2022

*

Aktualizacja: 31.12.2023