Skip to main content

Wyraź swój sprzeciw!

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, nr 35:

„Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania. Przyczyniłoby się to bowiem do wzrostu obojętności, jeśli nie wręcz poparcia dla takich działań, z jakimi spotykają się one w niektórych środowiskach medycznych i politycznych”.

*

Szczepiąc dziecko przeciw odrze, śwince i różyczce szczepionką związaną z aborcją, M-M-RVaxPro lub Priorix, zaapeluj do Ministra Zdrowia o alternatywną szczepionkę. Zaapeluj rówież do firmy farmaceutycznej MSD Vaccins lub GlaxoSmithKline Biologicals S.A..

Nie bądź bierny i wyraź sprzeciw!

Wyślij:

8.1._List_do_Ministra_Zdrowia

8.2._List_do_MSD_Vaccins

8.3._List_do_GSK_Biologicals_S.A.

*

Amerykański biskup, Joseph Edward Strickland w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19:

„Niestety, ludzie nie mają świadomości lub przymykają oko na rozwój nauk medycznych pozwalający na to, aby szczepionki były wytwarzane przy masowym użyciu ciał abortowanych dzieci. Kościół wcześniej odniósł się do tej poważnej kwestii i wezwał wiernych katolików, aby domagali się, aby nauki medyczne znalazły etyczne metody opracowania tych szczepionek. Emerytowany papież Benedykt XVI przypomniał nam już w ‚Donum Vitae’ [1987], że ‚nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym moralnie dopuszczalne’ [4]. To, że zbrodnia aborcji jest uznana za legalną w naszym narodzie, nie oznacza, że jest dopuszczalne moralnie wykorzystywanie martwych ciał tych dzieci, aby leczyć globalną pandemię. Zdecydowanie ta praktyka jest diabelska.

Na szczęście dostępne są środki etyczne, które mogą okazać się równie skuteczne w wytwarzaniu szczepionek; komórki pępowinowe, komórki łożyska, dorosłe komórki macierzyste – i inne źródła komórek, w tym nawet owadów, dają realną szansę na skuteczną szczepionkę. Naukowcy, z którymi rozmawiałem, zapewniają mnie, że nie ma medycznej konieczności wykorzystywania abortowanych dzieci w celu opracowania bardzo potrzebnej szczepionki, która ochroni nas przed tym szczególnym szczepem koronawirusa”.

Zobacz:

  • List pasterski bp. Josepha E. Stricklanda w sprawie etycznego rozwoju szczepionki przeciw COVID-19 z 23.04.2020   [tutaj].

*

Zaapeluj do polskiego rządu, aby skutecznie zabiegał na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19!

Podpisz petycję opublikowaną 18.05.2020 przez CitizenGO

*

Głos kobiet w obronie dzieci nienarodzonych i przeciw szczepionkom skażonym aborcją

Wśród 86 sygnatariuszek międzynarodowego obszernego oświadczenia

  • Wanda Półtawska, polska lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, ofiara pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Zobacz:

          Tłum. na język polski w DoRzeczy.pl, 18.03.2021.

*

W y r a ź  s p r z e c i w  s u m i e n i a !

8.4._Petycja_do_Prezydenta_RP_Premiera-RP_Ministra-Zdrowia_i_Ministra-Sprawiedliwosci_19-03-2021

Źródło:

*

Wyraź sprzeciw sumienia wobec milcząco upowszechnianej praktyki wykorzystywania linii komórkowych, pochodzących z ciał dzieci zabitych w wyniku aborcji, do opracowania i produkcji szczepionek!

  • Poprzyj petycję do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udostępnienia obywatelom RP szczepionek opracowanych i produkowanych w sposób niebudzący moralnych zastrzeżeń, opublikowaną 25.03.2021 na petycja-szczepionki.pl.

*

Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania linii komórkowych, pochodzących z aborcji, do testowania i produkcji szczepionek!

*

Podpisz petycję do Ministra Zdrowia o wycofanie szczepionek skażonych aborcją, opublikowaną 13.09.2021 na wycofajcie.pl przez Fundację Życie i Rodzina!

*

Wraz z rozwojem szczepionek przeciw COVID-19, który obecnie trwa, nadszedł czas, aby domagać się etycznych opcji, które szanują godność ludzkiego życia. Mamy szansę w tym momencie historii zażądać etycznych szczepionek jako normy, a nie alternatywy, jeśli zachowamy czujność.

*

Aktualizacja: 21.09.2021