Skip to main content

W obronie wolności religijnej

„Swoistą postacią zniewolenia współczesnego człowieka jest narzucanie mu gwałtem niewiary, ateizacja – mówiąc po polsku – bezbożnictwo”

Bł. kard. Stefan Wyszyński

*

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Powszechna deklaracja praw człowieka

10.12.1948
[un.org]

Art. 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance

[Każda osoba ludzka ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to zakłada wolność zmiany religii i przekonań, jak również wolność ich manifestowania: indywidualnie czy społecznie, publicznie czy prywatnie, przez nauczanie, praktyki religijne, kult, wykonywanie rytów].

*

Sobór Watykański II
Deklaracja o wolności religijnej
Dignitatis humanae
7.12.1965
[apologetyka.katolik.pl]

*

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXI Światowy Dzień Pokoju
Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia
8.12.1987
[vatican.va]

*

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
[prezydent.pl]

Art. 25


4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.

Art. 48

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art. 53

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

*

Warto przeczytać!

Prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka USJK – urszulanka, filozof religii.

*

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLIV Światowy Dzień Pokoju
Wolność religijna drogą do pokoju
8.12.2010
[vatican.va]

*

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w kontekście nadchodzących wyborów

02.05.2023
[episkopat.pl]

*

Dokument Rady ds. Społecznych KEP
Vademecum wyborcze katolika

21.09.2023
[episkopat.pl]

*

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
wobec zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowe
j
o planowanych zmianach w organizacji lekcji religii w szkołach

13.02.2024
[episkopat.pl]

*

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
o modlitwę i post w intencji Ojczyzny

19.02.2024
[episkopat.pl]

*

Stanowisko Rady KEP ds. Społecznych
przed wyborami samorządowymi w Polsce

22.03.2024

[episkopat.pl]

*

Dykasteria Nauki Wiary
Deklaracja o godności człowieka
Dignitas infinita
2.04.2024
[vatican.va]

*

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP
17.05.2024
[episkopat.pl]

*

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych:
„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
23.05.2024
[episkopat.pl]

*

Dokument Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności

1.06.2024
[episkopat.pl]

*

Warszawski ratusz udzielił odpowiedzi na masowe skargi na zarządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Zobacz:

*

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian
w organizacji lekcji religii w szkołach
podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

12.06.2024
[episkopat.pl]

*


Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP
w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi
w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany
w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii

18.06.2024
[episkopat.pl]

*

43. rocznica objawień Matki Bożej w Medjugorie. Błagajmy o pokój!

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Homilia Mszy św. podczas 87. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę wygłoszona przez ks. bp. Piotra Gregera

Zobacz:

*

„Ale to już było…”
26.03, 6.00
Dom Przyjaciół
Zapiski przetrzymywanego w areszcie ks. Michała Olszewskiego SCJ

[naszdziennik.pl]
2.07.2024

*

Apel Lekarzy KSLP Oddziału Mazowieckiego i Oddziału Ziemi Radomskiej
Żądamy humanitarnego traktowania
księdza Michała Olszewskiego SCJ przebywającego w areszcie śledczym!
6.07.2024
[kslpmazowsze.pl]

*

LIST OTWARTY
do Ministra Sprawiedliwości dr. hab. Adama Bodnara
w związku z przyznaniem się przez Szefa ABW do naruszenia art. 3 EKPCz
wobec Ks. Michała O.
adwokata dra Michała Skwarzyńskiego

[radiomaryja.pl]
13.07.2024

*

Rezygnacja z transmisji Eucharystii w Polskim Radiu przeczy misji publicznej państwowych mediów

Zobacz:

*

Zobacz:

Aktualizacja: 23.07.2024