Skip to main content

Literatura

Rok 1965

Rok 1966

Rok 1968

Rok 1969

Rok 1970

Rok 1977

Rok 1979

Rok 1983

Rok 1987

Rok 1991

  • Schooyans M., Aborcja a polityka, tłum. K. Deryło, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, 1991.

Rok 1992

  • Refleksje nad etyką lekarską, pr. zb. pod red. K. Osińskiej, Warszawa 1992.

Rok 1993

Rok 1995

Rok 2001

Rok 2002

  • Schooyans M., Ukryte oblicze ONZ, tłum. M. Zawadzki, Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, 2002.

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

*