Skip to main content

W obronie życia

„Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający”.

Jan Paweł II, „Evangelium vitae” 57

*

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawa do aborcji eugenicznej z 22.10.2020

„Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

*

Głos o. prof. Jacka Salija OP w dyskusji o etycznych, filozoficznych i prawnych aspektach wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. aborcji eugenicznej

Zobacz wywiad dla „Teologii Politycznej”:

Salij J., OP, O. Jacek Salij OP: Obrona prawa poczętych do życia to kwestia naszego człowieczeństwa, rozmowę przeprowadził M. Marczak, teologiapolityczna.pl, 30.10.2020.

*

Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 30.10.2020

*

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny z 02.11.2020

Nie ulegajmy presji czasu ani emocji

*

List ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB z 02.11.2020

Czy i jak Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników propaguje eugenizm aborcyjny?

*

Abp Stanisław Gądecki:

„Z perspektywy wiary życie człowieka jest święte i nienaruszalne, a piąte przykazanie Dekalogu: ‚Nie będziesz zabijał!’, nakazuje szacunek wobec nienaruszalności i nietykalności życia. W tej kwestii Kościół nie może iść na żaden kompromis”.

Zobacz wywiad dla KAI:

Gądecki S., Abp Gądecki: Prawo do życia podstawowym i pierwszym prawem człowieka, rozmowę przeprowadzili Marcin Przeciszewski, Tomasz Królak / Poznań, episkopat.pl, 03.11.2020.

*

Prezydenckiej inicjatywy nie da się uzasadnić w świetle pkt. 73 encykliki „Evangelium vitae”

Zobacz analizę bp. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ, prof. KUL:

Bp Józef Wróbel SCJ /Lublin (KAI), Bp Wróbel: Trudno jest obronić inicjatywę ustawodawczą prezydenta Dudy, niedziela.pl, 03.11.2020.

*

List ginekologów KSLP do Prezydenta RP z 03.11.2020

Stanowisko Ogólnopolskiej Sekcji Ginekologiczno-Położniczej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

*

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel:

„Wyrok TK zapewnia ochronę życia dzieciom z różnymi chorobami, które można diagnozować prenatalnie. Część z tych dzieci będzie ulegała naturalnym poronieniom i zgonom wewnątrzmacicznym. Inne urodzą się żywe. Większość noworodków z wadami letalnymi umrze w szpitalu na oddziale neonatologii, a tylko niewielka ich liczba przeżyje i będzie mogła opuścić szpital, by trafić pod opiekę hospicjów domowych dla dzieci. O tym, które dzieci będą wymagały opieki paliatywnej, a które leczenia chirurgicznego i intensywnej terapii, powinni decydować neonatolodzy, korzystając z konsultacji innych specjalistów”.

Zobacz wywiad dla „Aletei”:

Dangel T., „Koniec aborcji” czy „zmuszanie do heroizmu”? Rozmowa z dr. Danglem, założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, rozmowę przeprowadziła A. Jakubowska, pl.aleteia.org, 03.11.2020.

*

O Warszawskim Hospicjum Perinatalnym można dowiedzieć się [tutaj].

*

„Nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci”

Apel Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do wspólnoty akademickiej, 05.11.2020

*

Prezydencka propozycja wprowadzenia do prawa tzw. przesłanki letalnej uderza w podstawowe prawa człowieka

Zobacz:

Stefaniuk R., To eutanazja prenatalna, naszdziennik.pl, 05.11.2020.

*

Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, 05.11.2020

– Orzeczenie TK ma wyraz bardzo mocnego podkreślenia pryncypium, którego w tej chwili tylko Polska jest reprezentantem, że przed urodzeniem osobie ludzkiej przysługują wszystkie prawa człowieka, które są gwarantowane w konstytucji i w konwencjach praw człowieka. Podkreślanie pryncypialności tego orzeczenia, jego skutków dla Polski, człowieczeństwa i praw człowieka na świecie jest niezbędne i konieczne – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, 14.11.2020

– Jakakolwiek próba uspokojenia nastrojów w społeczeństwie nie może odbywać się kosztem życia dzieci. Prezydent wielokrotnie opowiadał się po stronie życia, mówił, że jest przeciwnikiem aborcji eugenicznej, a nagle wyszedł z propozycją, która przeczy wcześniejszym deklaracjom – powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Ks. prof. Tadeusz Guz uzasadnia, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, eliminujący z polskiego prawa sprzeczność w postaci legalnej możliwości zabójstwa chorego dziecka poczętego i nienarodzonego, jest ponadepokowym i niezwykle doniosłym aktem w dziejach naszego Państwa, które konstytucyjnie zdefiniowało siebie jako „demokratyczne państwo prawa”

Zobacz:

Guz T., KUL, Kasacja przesłanki eugenicznej w polskim prawie − koniecznym, sprawiedliwym i opatrznościowym aktem Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, naszdziennik.pl, 14.11.2020.

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

Wesprzyj polskich polityków w obronie życia!

Podpisz petycję opublikowaną dnia 9 listopada 2020 roku przez CitizenGO

*

Podpisz Apel do Prezydenta

Podpisz apel do Prezydenta o wycofanie ustawy eugenicznej

*

Poszanowanie zasady niedyskryminacji osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych filarów praw człowieka w postępowym społeczeństwie XXI wieku

Zobacz:

pra /Kraków (KAI), Apel 110 organizacji ze świata o publikację wyroku TK chroniącego życie niepełnosprawnych, niedziela.pl, 18.11.2020.

*

18 listopada 2020 roku minęło 100 lat od legalizacji aborcji

„Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki 18 listopada 1920 roku. Ludobójca – komunista Lenin, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: >>domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia<< [W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321].

Drugim przywódcą europejskim, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju był Adolf Hitler. Dążąc do utworzenia czystej, biologicznie mocnej >>rasy panów<< doprowadził w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci, które posiadały wady wrodzone. Należy dodać, że hitlerowcy >>ustawodawcy<< chronili surowymi sankcjami karnymi życie zdrowych, niemieckich dzieci, dążąc do demograficznego wzrostu >>rasy panów<<. Na terenie Polski po raz pierwszy w sensie prawnym narzucono pełną dopuszczalność aborcji [nazywanej wówczas >>spędzaniem płodu<<] 9 marca 1943 roku. Wówczas hitlerowski okupant wydał rozporządzenie [Verordnung] zezwalające Polkom na nieograniczone żadnymi sankcjami zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, jednocześnie podnosząc karę – do kary śmierci włącznie za zabicie nienarodzonego dziecka… Po zakończeniu II wojny światowej oczywiście anulowano hitlerowskie rozporządzenia i przywrócono polskie ustawodawstwo przedwojenne, chroniące życie poczętych dzieci.

Po raz drugi w Polsce wprowadzono >>prawną<< dopuszczalność aborcji 27 kwietnia 1956 roku. W warunkach terroru komunistycznego ludzie wprowadzeni do Sejmu [w 1952 roku] przez ludobójcę Stalina, przegłosowali >>legalizację<< aborcji. Ta stalinowska aborcyjna ustawa obowiązywała aż do 1993 roku, kiedy to 7 stycznia, przy zdecydowanym sprzeciwie postkomunistów i liberałów, przegłosowano w Sejmie ustawę o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego”.

Źródło:

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce – Pro-life.pl

*

Kard. Robert Sarah:

„Dzisiaj nikt nie może okazać się nieczuły i obojętny wobec naglącego obowiązku obrony dzieci nienarodzonych. Ponad moralnym aspektem, który zabrania nam szkodzić jakiemukolwiek życiu ludzkiemu, zwłaszcza gdy jest ono niewinne i bezbronne, ochrona embrionu jest warunkiem sine qua non, by wydobyć całą cywilizację z barbarzyństwa i zapewnić ludzkości przyszłość. Najbardziej niesamowitym klinicznym objawem, pokazującym, że zmierzamy do przepaści i bezdennej otchłani, jest dramatyczna potęga odrzucenia życia”.

[Paryż, kościół św. Augustyna, 25.03.2017]

*

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020