Skip to main content

W obronie życia

„Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający”.

Jan Paweł II, „Evangelium vitae” 57

*

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce

Zobacz ulotkę pro-life.pl [tutaj].

W dniu 27 kwietnia 1956 roku władza komunistyczna zalegalizowała w Polsce aborcję. Ustawa dopuszczała przerywanie ciąży ze wskazań lekarskich, w trudnych warunkach życiowych kobiety ciężarnej oraz przy uzasadniającym podejrzeniu, że ciąża jest wynikiem przestępstwa. W dniu 19 grudnia 1959 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie ułatwiające kobiecie ciężarnej uzyskanie orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży – wystarczyło ustne jej oświadczenie do przerwania ciąży ze względu na trudne warunki życiowe kobiety.

*

Kard. Stefan Wyszyński:

„W parlamencie podczas debaty nad ustawą […] powiedziano: ponieważ jestem katolikiem – głosuję przeciw ustawie. To było powiedziane za dużo, to było niewłaściwe ustawienie argumentu. Należało powiedzieć tyle: ponieważ jestem człowiekiem, głosuję przeciw ustawie, bo mam obowiązek bronić wartości człowieka […].

Wartość życia ludzkiego to suwerenna domena Boga, bo Bóg jest Panem nad życiem ludzkim i jego przeznaczeniem. Przecież człowiek nie bierze prawa do życia ani od rodziny, ani od społeczeństwa […]. Ani rodzina więc, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać zaczętego życia, bo prawo do życia jest wyższego rzędu, który przekracza wszelkie jakiekolwiek prawa pisane […].

Stąd taki wniosek: życie człowieka nienarodzonego jest życiem nietykalnym. Nie ma prawnego tytułu, by tym życiem dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o życiu człowieka, będzie bezprawiem.

I władza publiczna nie ma takiego prawa. Gdyby kiedykolwiek dała komukolwiek takie prawo, nie można z niego korzystać. Korzystanie z takiego prawa byłoby zamachem na prawa obywatelskie i na bezpieczeństwo społeczne”.*

*Jasna Góra, bazylika, 02.12.1956.

„Filozofia prawa uczy, że jednym z zasadniczych elementów prawa jest jego racjonalność, że musi być rozumne, to znaczy zgodne z porządkiem natury i z wymaganiami zdrowego rozsądku, inaczej nie jest prawem […].

Jest wielkim nieporozumieniem, obłędem i ciężkim schorzeniem, przyznanie każdej kobiecie prawa decydowania o tym, czy poczęte w niej życie ma się dalej rozwijać, czy też można mu kres położyć. Wszelką próbę godzenia w człowieka musimy uznać za zwyrodnienie, przeciwko któremu każdy ma obowiązek wystąpić, choćby go to wiele kosztowało […]. Lekarz musi nawet z narażeniem życia przystąpić do człowieka, choćby go [ten] zarażał, bo to jest obowiązek jego posłannictwa. Tym bardziej musi bronić życia już poczętego, jeszcze nienarodzonego, całkowicie bezbronnego […].

Jeśli lekarz musi narażać swoje życie, by ratować życie obcego człowieka, jest to zrozumiałe i czcimy takiego lekarza, to czyż matka, matka… miałaby inny obowiązek? Czyż jej wolno byłoby, z jakichkolwiek osobistych względów, wydawać wyrok śmierci na własne, rodzone dziecko?! Tu nie trzeba wielkiego rozumu […]. Wystarczy zdrowy rozsądek”.**

**Warszawa, kościół akademicki św. Anny, 07.06.1959.

„Kościół podnosi potężny głos w obronie życia Polaków. I tego głosu nie obniży! Będzie wołał coraz głośniej, coraz potężniej, coraz nieustępliwiej: Otrzeźwiejcie!!! Aby miasto to nie stało się krainą Herodów i herodowych zbrodni!

[…] pasterz tej Stolicy […] woła dziś do Was, woła do całej Stolicy i diecezji, woła do Narodu: obudźcie się! Ratujcie życie! Wszak tu chodzi o życie Narodu! Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dziecięciem. Wy, rodzice, Wy, lekarze i pielęgniarki, Wy, rządzący dziś Narodem, Wy wszyscy, od góry do dołu, którym powierzona jest straż życia w Narodzie, którzy macie prowadzić go ku życiu, nie ku śmierci i zagładzie! Nauczcie się obyczajów ludzkich, betlejemskich, nie herodowych. Szanujcie życie!!!”.***

***Warszawa, archikatedra św. Jana, 25.12.1959.

„Dzisiaj będzie się zabijać małe dzieci w klinikach i na salach położniczych, a jutro na ulicach! Dziś – małych i bezbronnych, a jutro – starych. Kto później powstrzyma Naród, który się nauczył zabijać maleństwa, od zabijania starych ludzi?! Kto to uczyni? Nie ma takiej siły! Łatwo jest skrzydłami ptaka trącić lawinę wiszącą na zboczach górskich, ale gdy ta ‚biała śmierć’ zacznie sunąć w dolinę i zabierać w rozpędzie ze sobą wszystko, co po drodze, nie ma takiej siły, która byłaby zdolna ją powstrzymać”.****

****Gniezno, bazylika prymasowska, 01.01.1960.

Źródło:

  • Wyszyński S., Dzieła zebrane. t. 1-22 : 1949-1967, Warszawa 1991-2019.

*

Kard. Robert Sarah:

„Dzisiaj nikt nie może okazać się nieczuły i obojętny wobec naglącego obowiązku obrony dzieci nienarodzonych. Ponad moralnym aspektem, który zabrania nam szkodzić jakiemukolwiek życiu ludzkiemu, zwłaszcza gdy jest ono niewinne i bezbronne, ochrona embrionu jest warunkiem sine qua non, by wydobyć całą cywilizację z barbarzyństwa i zapewnić ludzkości przyszłość. Najbardziej niesamowitym klinicznym objawem, pokazującym, że zmierzamy do przepaści i bezdennej otchłani, jest dramatyczna potęga odrzucenia życia”.*

*Paryż, kościół św. Augustyna, 25.03.2017.

*

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 1/20, 22.10.2020

*

Głos o. prof. Jacka Salija OP w dyskusji o etycznych, filozoficznych i prawnych aspektach wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. aborcji eugenicznej

Zobacz wywiad dla „Teologii Politycznej”:

*

Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 30.10.2020

*

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

*

List ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB

*

Alternatywą do aborcji eugenicznej jest opieka w hospicjum perinatalnym

Zobacz list ginekologów KSLP do Prezydenta RP:

*

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel:

„Wyrok TK zapewnia ochronę życia dzieciom z różnymi chorobami, które można diagnozować prenatalnie. Część z tych dzieci będzie ulegała naturalnym poronieniom i zgonom wewnątrzmacicznym. Inne urodzą się żywe. Większość noworodków z wadami letalnymi umrze w szpitalu na oddziale neonatologii, a tylko niewielka ich liczba przeżyje i będzie mogła opuścić szpital, by trafić pod opiekę hospicjów domowych dla dzieci. O tym, które dzieci będą wymagały opieki paliatywnej, a które leczenia chirurgicznego i intensywnej terapii, powinni decydować neonatolodzy, korzystając z konsultacji innych specjalistów”.

Zobacz wywiad dla „Aletei”:

*

O Warszawskim Hospicjum Perinatalnym można dowiedzieć się [tutaj].

*

Abp Stanisław Gądecki:

„Z perspektywy wiary życie człowieka jest święte i nienaruszalne, a piąte przykazanie Dekalogu: ‚Nie będziesz zabijał!’, nakazuje szacunek wobec nienaruszalności i nietykalności życia. W tej kwestii Kościół nie może iść na żaden kompromis”.

Zobacz wywiad dla KAI:

*

Prezydenckiej inicjatywy nie da się uzasadnić w świetle pkt. 73 encykliki „Evangelium vitae”

Zobacz analizę bp. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ, prof. KUL:

*

Nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci

*

Choćby cały świat chciał aborcji, Kościół nigdy jej nie zaakceptuje. Zawsze tak było i zawsze tak będzie

Zobacz:

*

Prezydencka propozycja wprowadzenia do prawa tzw. przesłanki letalnej uderza w podstawowe prawa człowieka

Zobacz:

*

Wesprzyj polskich polityków w obronie życia!

Podpisz petycję opublikowaną dnia 9 listopada 2020 roku przez CitizenGO

*

Podpisz Apel do Prezydenta!

Podpisz apel do Prezydenta o wycofanie ustawy eugenicznej opublikowany dnia 13 listopada 2020 roku

*

Ks. prof. Tadeusz Guz uzasadnia, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest ponadepokowym i niezwykle doniosłym aktem w dziejach naszego Państwa

Zobacz:

Cały artykuł można przeczytać [tutaj].

*

110 organizacji ze świata apeluje do polskich władz o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego chroniącego życie niepełnosprawnych

*

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popierające aborcję jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu

*

Człowiek różni się istotowo od pozostałego świata stworzeń żyjących, m.in. tym, że posiada duszę nieśmiertelną z jej duchowymi władzami: rozumem i wolną wolą

„Współczesna walka z poczętym, a nienarodzonym dzieckiem jest owocem – jakby powiedział Georg W. F. Hegel w Fenomenologii ducha – ‚lekkomyślności i nudy podkopujące istniejącą rzeczywistość’. Jest także owocem posthumanizmu, który głosi, że człowiek takim jakim go znamy dotychczas, jest mało wartościowy i w gruncie rzeczy banalny. Gdy rozum nie szuka już prawdy, a wolna wola nie podażą za dobrem, człowiek ucieka w świat iluzji o swojej wszechmocy i samowystarczalności mniemając, że jest w nim jeszcze coś wart, pocieszając się hardością, którą bierze za odwagę, zarozumiałością, która stwarza mu pozory mądrości, cynizmem, który staje się jego moralnością.

Gdy człowiek rezygnuje z poszukiwania prawdy i myślenia według wartości – wtedy pojawia się głupota, będąca głębokim problem filozoficznym i egzystencjalnym. Jej przejawem jest m.in. walka z faktami i postępowanie wbrew logice oraz wszelkiej racjonalności. Głupota – jak zauważa ks. M. Heller w Moralności myślenia – to ma do siebie, że nie milczy, ale wprost przeciwnie mówi wiele i głośno, powiększając sumę bezsensu we Wszechświecie”.*

*Fragmenty artykułu ks. Mariusza Sztaby: Zabijanie nienarodzonych w kontekście prawdy i wolności, niedziela.pl, 27.11.2020.

*

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w audycji „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam, 27.11.2020

„Prawo oparte na kłamstwie, manipulacji jest i pozostanie bezprawiem. Nie ma prawa do aborcji, jest bezprawne roszczenie do zabijania nienarodzonych” – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Całą audycję można odsłuchać [tutaj].

*

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący perinatalnej opieki paliatywnej, 27.11.2020

*

Stanowisko Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20

*

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: W dyskusji o życiu ludzkim nie może być mowy o kompromisie

„Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Oświadczeniu w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce z dnia 2 grudnia 2020 roku.

Pełna treść oświadczenia [tutaj].

*

Ks. prof. Marek Chmielewski w rozmowie z TV Trwam, 04.12.2020

„Propozycja dopuszczalności aborcji w przypadku tzw. chorób letalnych jest z punktu widzenia katolickiego czymś kuriozalnym, bo otwiera nam furtkę np. do eutanazji” – podkreślił ks. prof. Marek Chmielewski.

Więcej [tutaj].

*

Obowiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać. Jeśli śmierć chorego dziecka jest nieuchronna należy stworzyć godne warunki odejścia – w hospicjum lub w domu

*

Aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych

Zobacz:

*

Aborcja stanowi dziś na świecie największe zagrożenie dla ludzkiego życia

Zobacz:

Krzysztof Bronk – Watykan, Aborcja groźniejsza niż COVID, 42 mln ofiar w 2020 r., vaticannews.va, 08.01.2021.

*

„Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30,19).

*

Podpisz petycję do rządu Wielkiej Brytanii w obronie życia Polaka!

*

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2021