Skip to main content

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Poniżej zamieszczono korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, której celem jest zapewnienie Polakom dostępu do szczepionek nie budzących sprzeciwu sumienia.

*

6.1._Petycja_do_Ministra_Zdrowia_22-04-2016

Załącznik nr 1:

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek [18.02.2016]

Załącznik nr 2:

6.1.1._Załącznik_nr_2_do_Petycji_do_Ministra_Zdrowia_21-04-2010

*

6.2._Odpowiedz_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Petycje_18-07-2016

*

6.3._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_01-08-2016

*

6.4._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_21-10-2016

*

6.5._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_31-10-2016

*

6.6._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_05-04-2017

*

6.7._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-05-2017

*

6.8._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_16-08-2017

*

6.9._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_18-08-2017

*

6.10._Prośba_do_Ministra_Zdrowia_10-01-2018

*

6.11._Odpowiedź_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Prośbę_24-08-2018

*

6.12._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-09-2018

*

6.13._Prośba_do_Prezesa_Rady_Ministrów_i_Ministra_Zdrowia_o_etyczną_szczepionkę_przeciw_COVID-19_13-05-2020

*

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19 opublikowana przez CitizenGO [18.05.2020]

*

Komunikat [27.05.2020]

Ministerstwo Zdrowia na https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-wielokrotna-ws-etycznej-szczepionki-przeciw-covid opublikowało Petycję wielokrotną ws. etycznej szczepionki przeciw COVID.

*

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowiana na Prośbę do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19 [21.09.2020]

6.14._ZPŚ055112020_odpowiedź_na_petycję

*

6.15._Wniosek_do_Prezesa_Rady_Ministrow_o_wybudowanie_polskiej_fabryki_szczepionek_nie_zwiazanych_z_aborcja_21-10-2021

*

KOMUNIKAT [02.11.2021]

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 02.11.2021 przesłała Wniosek o wybudowanie polskiej fabryki szczepionek nie związanych z aborcją z 21.10.2021, zgodnie z kompetencjami, do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia.

W myśl art. 8. ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oczekujemy na niezwłoczne zamieszczenie przez Ministerstwo Zdrowia na stronie Petycje informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz datę jej złożenia.

*

Aktualizacja: 21.01.2022