Skip to main content

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Poniżej zamieszczono korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, której celem jest zagwarantowanie dostępu do szczepionek nie związanych z aborcją.

6.1._Petycja_do_Ministra_Zdrowia_22-04-2016

Załącznik nr 1:
Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek [18.02.2016]
Załącznik nr 2:

6.1.1._Załącznik_nr_2_do_Petycji_do_Ministra_Zdrowia_21-04-2010
6.2._Odpowiedz_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Petycje_18-07-2016
6.3._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_01-08-2016
6.4._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_21-10-2016
6.5._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_31-10-2016
6.6._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_05-04-2017
6.7._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-05-2017
6.8._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_16-08-2017
6.9._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_18-08-2017
6.10._Prośba_do_Ministra_Zdrowia_10-01-2018
6.11._Odpowiedź_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Prośbę_24-08-2018
6.12._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-09-2018

*

6.13._Prośba_do_Prezesa_Rady_Ministrów_i_Ministra_Zdrowia_o_etyczną_szczepionkę_przeciw_COVID-19_13-05-2020

Prośba do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19 opublikowana przez CitizenGO [18.05.2020]

*

Komunikat [27.05.2020]

Ministerstwo Zdrowia na https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-wielokrotna-ws-etycznej-szczepionki-przeciw-covid opublikowało Petycję wielokrotną ws. etycznej szczepionki przeciw COVID.

*

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowiana na Prośbę do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19 [21.09.2020]

„Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), zawiadamiam, że Państwo Polskie, poprzez swoje działania bezpośrednie, a także poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach rozmaitych ciał i organów zajmujących się ochroną zdrowia, w tym również prowadzeniem badań klinicznych i produkcją leków, stosuje międzynarodowe standardy etyczne. Przynależność do poszczególnych organizacji, wspólnot i stowarzyszeń obliguje przedstawicieli Polski do przestrzegania najwyższych standardów etycznych wyrażonych w ich statutach, regulaminach, stanowiskach”.

6.14._ZPŚ055112020_odpowiedź_na_petycję

*

Prośba Matki do Ministra Zdrowia o udostępnienie szczepionki oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego [15.01.2021]

6.15._Petycja15012021

*

Komunikat [02.02.2021]

Ministerstwo Zdrowia na https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-w-sprawie-podjecia-przez-ministerstwo-zdrowia-rozmow-z-producentami-etycznych-szczepionek-przeciw-odrze-i-rozyczce-w-celu-zainteresowania-producentow-rejestracja-tych-produktow-w-polsce opublikowało Petycję w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z producentami etycznych szczepionek przeciw odrze i różyczce w celu zainteresowania producentów rejestracją tych produktów w Polsce.

*

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na Prośbę Matki do Ministra Zdrowia o udostępnienie szczepionki oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego [23.01.2021]

6.16._Odpowiedź_na_petycję_w_sprawie_podjęcia_rozmów_z_producentami_etycznych_szczepionek

*

Aktualizacja: 06.08.2021