Skip to main content

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Poniżej zamieszczono korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, której celem jest zagwarantowanie rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia:

6.1._Petycja_do_Ministra_Zdrowia_22-04-2016

Załącznik nr 1:

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek [18-02-2016]

Załącznik nr 2:

6.1.1._Załącznik_nr_2_do_Petycji_do_Ministra_Zdrowia_21-04-2010

6.2._Odpowiedź_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Petycję_18-07-2016

6.3._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_01-08-2016

6.4._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_21-10-2016

6.5._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_31-10-2016

6.6._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_05-04-2017

6.7._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-05-2017

6.8._Pismo_do_Ministerstwa_Zdrowia_16-08-2017

6.9._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_18-08-2017

6.10._Prośba_do_Ministra_Zdrowia_10-01-2018

6.11._Odpowiedź_z_Ministerstwa_Zdrowia_na_Prośbę_24-08-2018

6.12._Pismo_z_Ministerstwa_Zdrowia_13-09-2018

Komunikat [25-03-2019]

W związku ze zmianą statutu Ministerstwa Zdrowia z dniem 1 lutego 2019 roku uległ likwidacji Departament Matki i Dziecka. Aktualnie prowadzenie spraw z zakresu zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych należy do podstawowych zadań Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny. Ministerstwo Zdrowia do dzisiaj nie zagwarantowało rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia mimo podjęcia w tym kierunku zdecydowanych działań przez zlikwidowany Departament Matki i Dziecka.