Skip to main content

Korespondencja z firmami farmaceutycznymi

Poniżej zamieszczono korespondencję z firmami farmaceutycznymi, której celem jest przeciwstawienie się szczepionkom wytworzonym nieetycznie nie mającym moralnie dopuszczalnych rozwiązań alternatywnych w Europie:

7.1._Pismo_do_MSD_Polska_06-05-2013

Załącznik:

7.1.1._Załącznik_do_Pisma_do_MSD_Polska_21-04-2010

7.2._Pismo_do_Glaxo_Smith_Kline_w_Polsce_06-05-2013

Załącznik:

7.2.1._Załącznik_do_Pisma_do_Glaxo_Smith_Kline_w_Polsce_21-04-2010

7.3._Odpowiedź_Prezesa_MSD_Polska_Sp._z_o.o._2013-1

Apel o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie opublikowany przez CitizenGO:

Komunikat [12-12-2018]

Apel o etyczną szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce w Europie podpisało 31.333 osób.

Informację tę podano do wiadomości:

  • Ministra Zdrowia w Polsce,
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce,
  • Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Polsce,
  • Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce,
  • Prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
  • Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”,
  • Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski,
  • Przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski,
  • Mediów.
7.4._Odpowiedź_GlaxoSmithKline_04-02-2019